ZÁPIS ze schůze z 24. 6. 2020

Přítomni: Jiří Sýkora, Dajana Zápalková, Kateřina Korbášová, Dagmar Plucnarová, Elen Opluštilová, Lea Běčáková, Eliška Brabcová

Omluvena: Renáta Balvínová

Nákupy občanům: provádět i po době koronavirové, ale opravdu jen těm, kteří to nutně potřebují – Handlovi, Šimková a ti, kteří jsou zrovna v tíživém zdrav. stavu a nemají možnost nikoho, kdo by jim nákup zajistil. Tato informace ale nebude otištěna v obecním Zpravodaji, situaci mají zmapovanou pracovníci obec.služeb, kteří rozvážejí obědy.

Obědy seniorům během prázdnin: budou se odebírat z rest. Bašťanka za 90 Kč + 10 Kč doprava.

Návrh komise: zaplatit seniorům dopravu během prázdnin, když jsou obědy dražší – zmapováno v okolních obcích – buď obec na rozvoz obědů přispívá částečně nebo úplně.

Dům seniorů Kunčičky u B., č.p.28 – umístěno 14 občanů, čekací doba dlouhá, v pořadníku je asi 20 seniorů. Návrh komise: V horních prostorách senior domu zřídit ještě 2 byty, ale mít je jako pohotovostní – pro lidi v tísni (např.matky s dětmi, po havárii v domě-bytě atd.).

Prodejna potravin v Hodoňovicích – starostka navrhla vejít v jednání s COOPem a v hodoň. škole otevřít prodejnu. Vyjádření komise: členové nevidí tento návrh jako přijatelný, v hodoň.škole nejsou pro prodejnu prostory, využívají spolky, atd.

Prostory nad COOPem v Bašce: nejlépe k využití pro zubaře a dětského lékaře – s přibývajícím počtem dětí by rodiče přivítali asi 2x týdně, kdyby dětský lékař byl v obci.

Horní prostory budovy bývalé prodejny „Poháry Bauer“ – zázemí pro pečovatelskou službu? Komise žádá více informací.

Poděkování: Jiřímu Sýkorovi a Elen Opluštilové, kteří zajišťují dle potřeb návštěvy u jubilantů. Dodatečně navštívili i ty, kteří měli narozeniny v době koronavirové.

Upozornění: Jiří Sýkora nemá stále zaplacen benzín za rok 2019, kdy na návštěvy používal (a nadále používá) svůj osobní automobil – nutno dořešit!

V Bašce 24. 6. 2020                                                                        Zapsala: Dajana Zápalková