ZÁPIS z členské schůze ze 14. 1. 2019

Přítomni:           

Jiří Sýkora, Dajana Zápalková, Kateřina Korbášová, Dagmar Plucnarová, Elen Opluštilová, Renáta Balvínová, Lea Běčáková, Eliška Brabcová

1) Senioři – množí se požadavky seniorů na odvoz k lékaři, poštu, nemají jak si v mrazivém počasí obstarat nákup, dotazy na Seniortaxi, nutno řešit: ihned!

- Proč se Obec Baška nezapojila do projektu Seniortaxi pro občany, které funguje od Vánoc ve Frýdlantě a přilehlých vesnicích?

- p. Nohlová – z Kunčiček č.p. 28 – je již, dle informací obyvatel seniordomu v Kunčičkách, v Domově  pro seniory v Místku – nutno prošetřit – Plucnarová D.

- Poloch Jiří: bylo by dobré ho navštívit a podívat se na úklid v bytě, popř. zajistit úklid pracovnicí obecních služeb – za úplatu: zajistí: Plucnarová D.

Závěr členů komise k těmto otázkám seniorů: apelovat na Obec Baška, aby byla na obci sociální pracovnice a o tyto záležitosti seniorů, osamělých nemocných občanů se starala, případně jim vozila i obědy atd.

2) Jubilanti – návštěvy občanů, kteří v daném roce oslaví 80, 85, 90 a více let.

V současné době tyto návštěvy zajišťují – pokud nemá možnost zajít k dotyčným starostka nebo místostarosta – členové Komise sociální. Zápalková vede v evidenci, zajistí potravinový balíček + kytku v hodnotě 250,- + 50,- Kč, pořádá členy komise, aby oslavence navštívili.

Návrh obci Baška: uspořádat společné setkání jubilantů v KD Baška 2x ročně v termínech květen, říjen, s tím, že by se letos 1. pololetí dotáhlo systémem návštěv v domácnostech, a oslavenci v 2. pololetí by se pozvali do KD. Termín projednat s vedením obce + informaci do obecního zpravodaje zajistí: Zápalková. Na společném setkání v KD by byl zajištěn program dětí místní ZŠ (či nějakého folkloru) + občerstvení + dárek – vše v hodnotě 300,- Kč/občana.

Oslavence nad 90 let – letos jich je 14 – navštíví vedení obce + člen Komise soc. – dle domluvy.

Při návštěvách oslavenců by bylo dobré dát jim formulář k podepsání, že souhlasí s uvedením ve zpravodaji, že oslavili v daném měsíci kulaté narozeniny, připraví: Zápalková

3) Humanitární sbírka – bylo by dobré opět uspořádat, s charitou Broumov vyjedná: Korbášová K.

4) Bazárek oblečení – dětského i pro dospělé, uspořádat v KD – dojednat termín a organizační zabezpečení, pronájem KD, info do obecního zpravodaje, uzávěrka vždy k 15. v měsíci: projednají: Korbášová + Drastichová H.

Poznámka: Bylo by asi vhodné spojit humanitární sbírku s bazárkem.

5) Vítání občánků – probíhá 2x ročně, letos v termínech 20.4. a 2.11. Organizačně zajišťuje Zápalková D. s vedením obce, pokud bude třeba spolupráce s dalším z členů komise, osloví je.

V Bašce: 14.ledna 2019                                                           Zapsala: Dajana Zápalková