ZÁPIS z členské schůze z 11. 12. 2019

Přítomni:           

Jiří Sýkora, Dajana Zápalková, Kateřina Korbášová, Dagmar Plucnarová, Elen Opluštilová, Lea Běčáková, Eliška Brabcová

Omluvená: Renáta Balvínová      

Za obec Baška: Jan Richter

1)Senioři – jsou rádi za zřízené SENIOR TAXI, využívají hodně, máme vydáno 70 průkazek

Obědy: pochvalují si obědy z průmyslové školy v Místku, od ledna bude zajišťovat obec obědy z místní ZŠ.

Zubní ordinace: nejen senioři, ale i další naší občané stále více žádají zřízení zubní ambulance v obci – apelace na vedení obce.

Bylo by dobré, kdyby byl pro seniory nějaký leták, kde by měli zmapovány veškeré sociální služby, pro ně potřebné informace. V knihovně je k nahlédnutí SOCÍK – průvodce sociálními službami Mikroregionu Frýdlantsko – dá se v tom dohledat ledasco. Další možnosti prověří: Běčáková Lea. Letos byl vydán i Laskavý průvodce po sociálních dávkách – prověří Zápalková, zda by se nedal koupit do knihovny.

- Poloch Jiří: jeho návštěvy v knihovně jsou v každém úředním dni, pospává tady, není v dobré psychické kondici – co s tím? Zdá se, v budoucnu bude Obec Baška jeho opatrovníkem. Bylo by dobré ho navštívit ještě před Vánocemi a podívat se na úklid v bytě, popř. zajistit úklid pracovnicí obecních služeb – za úplatu: zajistí: Plucnarová D.

- Kuboňová Miroslava: dochází na obec 2x/týden k drobným úřednickým pracím, má velmi nízký důchod (Běčáková L. prověří, zda je to v pořádku). Nejlépe by bylo, kdyby přijala pobyt v senior domě č.p. 28 v Kunčičkách u B. – zatím odmítá.

2) Jubilanti – návštěvy občanů, kteří v daném roce oslavili 80, 85, 90 a více let - během roku zajišťoval především J. Sýkora s Elen Opluštilovou – patří jim poděkování. Zápalková vede v evidenci oslavence, zajišťuje potravinový balíček + kytku v hodnotě 250,- + 50,- Kč. Při návštěvách jubilantů je žádán písemný souhlas pro uveřejnění jména a věku dotyčného pro otištění v obecním Zpravodaji.

3) Humanitární sbírka – byla uspořádána, proběhla ke spokojenosti nás – pořadatelů, předána Diakonii Broumov, zajišťovala Korbášová K. s H. Drastichovou. Plánuje se i příští rok.

4) Vítání občánků – probíhá pouze v podzimním termínu – je to tak dostačující. Organizačně zajišťuje Zápalková D. s vedením obce. Zápalková navrhuje k finančnímu dárku připojit i Sadu s knížkou do života.

Členům komise předal Jiří Sýkora – předsedal UNIŠEKY  v hodnotě 500 Kč – poděkování za celoroční práci.

V Bašce: 11. 12. 2019                                                           Zapsala: Dajana Zápalková