V druhé polovině roku 2016 budou pracovníci katastrálního úřadu provádět v katastrálním území Baška revizi údajů Katastru nemovitostí (KN). Předměty revize jsou hranice pozemků, obvody budov, obvody vodních děl, druh pozemku, způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, seznamy budov s čísly popisnými a evidenčními, údaje o vlastnících i místní názvy a pomístní názvy.

Součinnost s vlastníky bude třeba obzvlášť při zjištění staveb a přístaveb dosud neevidovaných v KN a při nesouladu druhů pozemků mezi katastrální mapou a skutečností. Vlastníci budou průběžně při pochůzce obcí ústně nebo písemně vyzýváni k jednání s katastrálním úřadem o způsobu odstranění nesouladů. Snahou katastrálního úřadu je, aby nutné změny byly pro vlastníky co nejméně administrativně a časově náročné.

Informační schůzka, na kterou katastrální úřad ve spolupráci s obcí zve vlastníky, se uskuteční ve středu 20.7.2016 od 17:00 hodin v Kulturním domě v Bašce. V budoucnu se bude katastrální úřad více zaměřovat na obdobné revize a ty se budou v pravidelných cyklech opakovat. Proto je v zájmu vlastníků mít údaje v KN v souladu se skutečností již dnes.