Ani letos nemohlo být opomenuto vyhlášení Nejčtenářů knihovny Baška za rok 2017. Stalo se tak 1. února 2018 v prostorách knihovny Baška. Doprovodný hudební program zajistily děti, následná beseda O historii frýdeckého zámku slavnostní okamžiky jen umocnila.

Je jistě potěšující, že se na tuto akci sešlo tolik občanů, že k velkému překvapení – prostory nové knihovny se jevily jako malé! Ale samozřejmě jsme se všichni vměstnali, děti paní učitelky Chromíkové byly se svými rozmanitými hudebními nástroji připraveny, přednášející Marek Weissbrot z Muzea Beskyd měl rovněž své přístroje k promítání v provozu, takže slavnostní chvíle vyhlašování mohly být otevřeny. A jak jinak než písní v podání dětí. Pak už si slovo vzala knihovnice Dajana Zápalková, která přítomné přivítala a začala vyzývat nejlepší mladé čtenáře, poté i dospělé čtenáře, aby si přišli pro ocenění. Ta předával místostarosta obce Martin Čajánek. A kdo si tedy zasloužil ocenění - drobné dárky, ale i knižní poukázky k zakoupení si různého titulu knih v Knižním klubu?

NEJ dětský a mládežnický čtenář:

  1. místo Paverová Markéta
  2. místo Bačová Karolína
  3. místo Fojtík Jiří
 

Nejčtenář dospělí:

  1. místo Hochová Radka
  2. místo Kovaříková Jaroslava
  3. místo Filipčuková Jiřina
 

Chvilky mezi oceňováním vyplnily zpěvy a hraní dětí na flétnu, kytaru, bubínek a jiné nástroje. Místostarosta ještě všem oceněným poděkoval, že chodí do knihovny pro rozmanité tituly knih protože: „kniha může přispět k rozvoji fantazie, což je třeba podpořit zvláště u malých dětí. Ale vztah dětí ke knize budeme těžce vytvářet, když sami nepůjdeme příkladem. Snít u knihy je to, co si sami můžeme vytvořit. Nemusíme jen snít v knihách, ale své představy je možné i naplňovat. Jedině společnost, která ve svých jednotlivcích dokáže snít – má budoucnost,“ podotkl Čajánek.

A poté už se ujal slova Marek Weissbrod, který velice poutavě vyprávěl o historii Frýdeckého zámku, následně pak nastínil i plány rekonstrukcí jednotlivých křídel zámku, z nichž jedna začala počátkem letošního roku. To vše doplňoval krásnými záběry zámku z různých let, které hostům promítal, takže všichni více jak hodinu tiše seděli, poslouchali. A když bylo vyprávění u konce, došlo i na dotazy k tématu. Knihovnice pak poděkovala všem, kteří vytvořili krásnou atmosféru zimního podvečera v bašťanské knihovně.

Pozvala i na další připravované akce – nejbližší Jarní tvoření 21. března. Tak určitě přijďte.