Svoz komunálního odpadu
Zasedání Rady obce Baška
Kurz společenského tance
Uzávěrka zpravodaje obce Baška
Zápis dětí do 1. třídy
Domácí fotbalové utkání - Baška - Palkovice
Kurz společenského tance
Svoz komunálního odpadu
Stavění májky
Kurz společenského tance
Zasedání Rady obce Baška
Pálení čarodějnic
Plackové hody
Okolo Bašky cestička
Domácí fotbalové utkání - Baška - Jeseník n. O.
Kurz společenského tance
Svoz komunálního odpadu
Svoz tříděného odpadu
Mezinárodní festival pěveckých sborů Baška 2024
Kurz společenského tance
Zasedání Rady obce Baška