Kalendář událostí

Stáhnout jako soubor iCal
4. zasedání Zastupitelstva obce Baška
čtvrtek 14 únor 2019, 17:00

Starostka obce Baška svolává
na den čtvrtek 14. 2. 2019 do velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro
od 17.00 hodin

4. zasedání Zastupitelstva obce Baška

Návrh programu:
  1. Zahájení a schválení návrhu programu
  2. Volba zpravodaje
  3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  4. Projednání podání žádosti o dotaci na obnovu povrchu místních komunikací a vybudování multifunkčního hřiště za školou v Hodoňovicích
  5. Diskuze
  6. Usnesení
  7. Závěr

Irena Babicová
starostka obce Baška

Zasedání je veřejné.

Místo Obecní úřad Baška
Baška 420
73901