Kalendář událostí

Stáhnout jako soubor iCal
24. zasedání Zastupitelstva obce Baška - mimořádné
čtvrtek 18 leden 2018, 17:00

Starostka obce Baška svolává
na den 18. 1. 2018 do velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro
od 17.00 hodin

24. zasedání Zastupitelstva obce Baška - mimořádné

Návrh programu:
  1. Zahájení a schválení návrhu programu
  2. Volba zpravodaje
  3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  4. Návrh smlouvy o dílo na realizaci stavby „Přístavba a rekonstrukce Základní školy Baška, včetně výstavby tělocvičny“
  5. Diskuze
  6. Usnesení
  7. Závěr

Irena Babicová
starostka obce Baška

Zasedání je veřejné.

Místo Obecní úřad Baška
Baška 420
73901