Dětská skupina obce Baška má volné místa
Dětská skupina obce Baška má volné místa

Vážení občané, dne 13. 6. 2019 proběhlo veřejné zasedání Zastupitestva obce, zde vám přinášíme body, které byly mimo jiné projednány.

Zastupitelstvo schvaluje

Závěrečný účet obce Baška za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2018 a účetní závěrku obce za rok 2018.

Zastupitelstvo souhlasí

s uzavřením nové Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti mezi smluvními stranami Statutárním městem Frýdek-Místek,se sídlem Radniční 1148, 738 01 a Obcí Baška.

Zastupitelstvo rozhodlo

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci.

Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí

informace podané o stavu kanalizace v rámci reklmačních řízení se zhotovitelem stavby Kanalizace Baška.

 

Podrobnější informace k jednotlivým projednaným bodům budou vyvěšeny na úřední desce během příštího týdne od 17.6.2019

Nejbližší události

červen 2019
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30