Ve dnech 16. a 17. května budou probíhat zemní práce za účelem uložení inženýrských sítí v místní komunikaci parc. č. 968 v k.ú. Kunčičky u Bašky. Tato komunikace bude v uvedených dnech neprůjezdná a pro příjezd do lokality bude vyznačena objízdná trasa, viz. příloha. Pro vozidla Integrovaného záchranného systému bude v případě nutnosti průjezd zabezpečen.

pdf20170516-Vyznaceni-objizdne-trasy.pdf218.44 KB