Skleněný zvěřinec - divadelní představeníBeseda s Dagmar Sofii Molinovou
Skleněný zvěřinec - divadelní představení
Beseda s Dagmar Sofii Molinovou

Obec

Kompletní rekonstrukce cest a nový asfaltový koberec se pokládá na cestách od křižovatky v Kunčičkách u podchodu směr Bahno a po komunikaci směr lokalita Hlíny. Předpoklad dokončení prací je v 16. týdnu. Obec zaplatí za práce 3,9 mil Kč a získali jsme dotaci ve výši 60% z uznatelných nákladů.

Termín: 19.04.2020
Stav realizace: realizace

V pondělí 6. 4. 2020 začala rekonstrukce části chodníků od cihelny po kamenný most u hostince Bašťanka a od mostu přes Ostravici po železničních přejezd. Dle uzavřené smlouvy je termín dokončení do října 2020. Zhotovitel předpokládá ukončení v letních měsících. Opravy budou stát 3,4 mil. Kč, přičemž obec získala dotaci ve výši  95% z uznatelných nákladů. Stavbu provádí firma Jankostav s.r.o. S rekonstrukcí se pojí omezení dopravy i chodců. Žádáme chodce o zvýšenou opatrnost.

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. provádění stavebních prací
Termín: 30.10.2020
Stav realizace: realizace
Stavba ZŠ zahájena

V pondělí 29.1. 2018 v 10.45 hod. byla slavnostním aktem „Poklepem“ na původní tabulku označující Základní školu, zahájena realizace projektu s názvem „Přístavba a rekonstrukce Základní školy Baška včetně výstavby tělocvičny“. Této slavnostní chvíle se vedle vedení obce a ředitelky základní školy zúčastnil zástupce zhotovitele – firmy Zlínstav a.s., také zástupci firmy EP Rožnov a.s., která připravila projektovou dokumentaci a firmy JS Property, která bude mít na starosti stavební dozor.

ZŠ Baška

V pondělí 29. ledna 2018 v 10.45 hodin bude slavnostně zahájena stavba "Přístavba a rekonstrukce Základní školy v Bašce, včetně výstavby tělocvičny" symbolickým poklepem na budovu Základní školy v Bašce, společně se zástupci zadavatele Obce Baška a zhotovitele ZLÍNSTAV.

Dne 13. 9. 2017 proběhlo místní šetření za účasti projektanta ing. Romana Fildána a občanů lokality dotčené budoucí výstavbou chodníku „Od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště“. Na následujícím odkazu je přiložen situační výkres, ve kterém jsou zapracovány připomínky občanů k dokumentaci, předložené na tomto místním šetření. Další případné připomínky k situačnímu výkresu zasílejte prosím prostřednictvím elektronické podatelny v termínu do 27. 9. 2017pdf201709-Chodnik-Bastanka-prehrada-projekt-c2.pdf2.07 MB

Podkategorie

Zde naleznete informace o projektech obce Baška. Uvidíte zde plánované projekty, probíhající nebo ukončené projekty. Zveřejněny budou i náklady na projekt a časová realizace.

EU MPMR logo

Předmětem projektu je navýšení kapacity a zvýšení kvality vzdělávání Základní školy Baška, která bude provedena formou stavebních úprav 1. stupně a vybudování nového 2. stupně ZŠ. Budou provedeny stavební práce, úpravy venkovního prostranství, dodávka nábytkového, výukového a jiného vybavení, dojde k sociální inkluzi. Dokončení realizace projektu očekáváme v červnu 2019.

Hlavními cíli projektu jsou:

  • zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce,
  • sociální inkluze (podpora inkluzivního vzdělání)
  • rozšiřování kapacity kmenových učeben ve vazbě na sociální inkluzi či demografickou potřebnost

Hlavní údaje projektu:

  • Projektové náklady: 145 432 000 Kč bez DPH
  • Předpokládaná výše projektu (dle smlouvy o dodávce): 117 814 839 Kč bez DPH
  • Termín dokončení:  30. 4. 2019
  • Zhotovitel stavby: Zlínstav a.s., Zlín, IČ: 28315669
  • Technický dozor stavby: JS Property, a.s., Ostrava - Přívoz, IČ: 27814742
  • Dozor BOZP: KARO EXPORT-IMPORT spol. s r.o.,  Ostrava - Bartovice, IČ: 25368397
  • Supervize: IPS Konstrukt, spol. s r.o., Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 27834352

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Nejbližší události

1. březen - 6. březen 2021
celý den
Jarní prázdniny
1. březen 2021
15:30 - 16:30
Právní poradna JUDr. Vladimír Medek
3. březen - 5. březen 2021
celý den
Svoz komunálního odpadu
3. březen - 5. březen 2021
celý den
Svoz tříděného odpadu
únor 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28