MHD

Hned na začátku je nezbytné uvést, že vedení obce není autorem JŘ MHD a rovněž nepožadovala dneska tolik diskutované úpravy JŘ. Příprava JŘ MHD, popřípadě jejich úpravy, jsou především v rukou objednavatele - tedy Magistrát města Frýdku –Místku (Odbor dopravy a siln. hospodářství) a poskytovatele tedy ČSAD Frýdek-Místek.

S upravenou formou JŘ byla obec poprvé seznámena 21. 11. 2016 a je zřejmé, že již nebylo možné jakékoli zásadní úpravy provést (platnost začala pak k 11. 12. 2016). Samozřejmě jsme zaznamenali odmítavé postoje našich občanů, a to především Hodoňovic, kterých se změny dotkly snad nejvíce. Na základě těchto reakcí jsme vyvolali jednání se zástupci města, které proběhlo 12. 12. 2016, kde jsme přednesli jak negativně změnu JŘ vnímají občané Bašky, ale také jsme vyslechli argumentaci, kterou druhá strana vysvětluje důvody provedené změny. Ty jsou především v rovině finanční náročnosti na provoz všech autobusových spojů dle JŘ platného před 11. prosincem a dále pak v komplikovaném průjezdu křižovatkou přes I/56 směrem na Hodoňovice-Kamenec. Z této schůzky vyplynulo, že vedení Magistrátu města Frýdku-Místku chce vzniklou situaci řešit a tedy posoudit konkrétní požadavky občanů na úpravu JŘ a ty pak projednat s ČSAD. Současně zaznělo, že vedení obce a následně zastupitelé mohou pak posoudit možnost zvýšení finanční spoluúčasti na provozu MHD v obci.

Na obecním úřadě se shromáždily všechny písemně podané konkrétní požadavky občanů a ještě před vánočními svátky byly zaslány na Magistrát města Frýdku-Místku. Po posouzení reálnosti jednotlivých požadavků obce pracovníky magistrátu a následně ČSAD, bude, jak předpokládáme, v prvním týdnu v lednu uskutečněna schůzka všech zúčastněných stran, kde by zaznělo, v jakém časovém harmonogramu se akceptované požadavky promítnou do JŘ MHD.

pdf2016-CSAD-vyjadreni-obci-Baska.pdf438.27 KB