Dětská skupina obce Baška má volné místaGulášFest 2022
Dětská skupina obce Baška má volné místa
GulášFest 2022

Občané naši obce sběrem a recyklací elektrospotřebičů výrazně pomáhají chránit životní prostředí. V loňském roce bylo občany recyklováno 57 kusů televizí, 139 kusů PC monitoru a 929 kg drobného elektrozařízení. 


V naší obci je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném množství televizí, monitorů a drobného elektrozařízení.

Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze Země.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 57 televizí, 139 monitorů a 929 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 52,23 MWh elektřiny,  2 175,84  litrů ropy, 239,55 m3 vody a 2,37 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 12,10 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 46,91 tun“, viz. Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2012.

Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Společnost hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace na životní prostředí. Následné výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL jen v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.

Joomla SEF URLs by Artio

Nejbližší události

17. srpen - 19. srpen 2022
celý den
Svoz komunálního odpadu
31. srpen - 2. září 2022
celý den
Svoz komunálního odpadu
2. září 2022
21:00
Po čem muži touží 2 - letní kino na přehradě
srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4