Informace o přemístění železniční zastávky Baška, které byly prezentovány na zasedání Zastupitelstva obce Baška v Hodoňovicích, konaného dne 25. 6. 2015.

Prezentace na veřejném zasedání zastupitelstva (Hodoňovice, 25. 6. 2015)

Důvody pro přemístění zastávky:

 1. vytvoření dopravního uzlu v centru obce s možností přestupu na MHD,
 2. zkrácení vzdálenosti od železniční zastávky pro většinu obyvatel Bašky a části Kunčiček u Bašky,
 3. obyvatelé Kunčiček u Bašky nebudou muset chodit na železniční zastávku přes „Olšinu“,
 4. revitalizace trati spojená s přemístěním zastávky sníží hlučnost železniční dopravy při zachování stávající frekvence provozu a omezí výluky na minimum,
 5. v případě, že by se nepodařilo v budoucnosti udržet provoz MHD do Bašky, byla by alespoň možnost využít železniční dopravu,
 6. většina občanů podpořila přemístění zastávky v anketě (67 % z 2008 účastníků),
 7. podle sdělení pracovníka odboru dopravy Krajského úřadu má přemístění zastávky podporu kraje.

Problémy:

 1. je neexistující veřejné WC,
 2. nedostatečná kapacita parkovacích míst v centru obce,
 3. získání souhlasu občanů, jejichž pozemky by byly přesunem zastávky dotčeny (podle údajů Správy železniční dopravní cesty se v naprosté většině pozemků jedná pouze o dočasný zábor po dobu stavby kratší než 1 rok a o souhlas s věcným břemenem pouze u 2 pozemků ve vlastnictví občanů a 4 pozemků ve vlastnictví právnických osob by se jednalo o trvalý zábor menší části pozemku)

Řešení:

 1. vypracovat projekt úpravy centra obce, který by s železniční zastávkou počítal,
 2. přesvědčit občany, jejichž pozemky by byly dotčeny přemístěním zastávky, o prospěšnosti této změny,
 3. v zastupitelstvu obce schválit změnu územního plánu obce, která by s přemístěním železniční zastávky počítala.

Materiály k revitalizaci tratě Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí:

(převzato z http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1804)

Stanoviska orgánů státní správy:

Připomínky občanů: Připomínka 1 Připomínka 2