Je pátek 16.9.2016, půl šesté ráno a z Bašky vyjíždí do posledního místečka obsazený autobus plný polospících poznání chtivých lidiček. Před námi jsou tři dny, během kterých navštívíme spoustu krásných míst po trase, kterou pro nás opět navrhl znalec a cestovatel, pan Vaníček, a kterou zajistil, domluvil a po celou dobu nás po ní provázel, ostatně stejně jako i v posledních několika minulých letech, David Blahut.

Plán cesty vypadá následovně:

  • pátek: Baška - Benediktinský klášter v Broumově – Adršpašské skály – Hradec Králové
  • sobota: hrad Kost – Máchovo jezero – muzeum Čtyřlístku v Doksech – hrad Houska – Hradec Králové
  • neděle: hospital Kuks – náměstí města Hradec Králové – muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích – Loštice (město tvarůžků) - Baška

Jako první místo, které máme v rámci zájezdu pořádaném obcí Baška navštívit, je Benediktinský klášter v Broumově. Tento vrcholně barokní komplex budov je zapsán v seznamu národních kulturních památek České republiky. Mezi nejcennější exponáty kláštera patří kopie Turínského plátna z roku 1651 a knihovna čítající zhruba 17 000 svazků.

Odtud se vydáváme do národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. Doprovázeni vtipným a působivým výkladem průvodce procházíme hlavní trasu vedoucí skrz celé skalní město. Vysoké skalní věže (např. Milenci, Starosta a Starostová, Džbán...), hluboké soutěsky, romantické jezírko – to vše je k vidění na tomto nádherném kousku naší země ve Východních Čechách. Pokud jste toto kouzelné místo někdo náhodou ještě nenavštívili, za sebe doporučuji učinit tak co nejdříve, nebudete litovat!

Večer míříme do Hradce Králové, kde máme zajištěno ubytování na koleji University Karlovy.

Sobotní ráno po snídani vyrážíme na jeden z nejvýznamnějších gotických hradů naší republiky - hrad Kost, kde se máme možnost seznámit s historií nejen hradu, ale také rodiny Kinských. Shlédneme zbrojnici s kolekcí pušek a pistolí, představí se nám členové tohoto rodu, navštívíme všechna hradní nádvoří, kapli sv. Anny a černou kuchyni.

Po prohlídce usedáme opět do autobusu, který nás přemístí k dalšímu cíli. Během cesty si můžeme poslechnout úryvek Máchova Máje, což je předzvěst naší další zastávky. Míříme totiž k Máchovu jezeru, kde nás čeká projížďka lodí. Sluníčko sice s námi v tu chvíli hraje schovávanou, ale to nás neodradí, plavbu si užíváme i tak. Po obědě v nedalekých Doksech navštívíme ještě Muzeum Čtyřlístku, které nám připomene čtyři známé komiksové postavičky - psí slečnu Fifinku, vynalézavého kocoura Myšpulína, zvědavého zajíce Pinďu a věčně hladové prasátko Bobíka, jejichž příběhy nás baví po více jak 40 let.

Ale už nás čeká chvilka napětí a tajemna. Míříme na renesančně přestavěný raně gotický hrad Houska, který leží v Kokořínských lesích. Není to hrad ledajaký, pověsti praví, že se zde nachází brána do pekla. Je zde možno zažít také cestu skrz časoprostor, což jako osobní zážitek popisuje K.H. Mácha poté, co na hradě přenocoval. Neobvyklou atmosféru umocňuje svérázný průvodce, který přesvědčivě objasňuje spojitost mezi zdejším světem a mocnostmi pekelnými. Nabádá, abychom žili lépe, i tak už prý v knize hříchů máme všichni záznamů nespočet. Při loučení jsme mu to slíbili...

Po další noci se s příchodem nedělního rána vydáváme do obce Kuks, kde se na březích Labe rozprostírá rozsáhlý areál tvořený významnými barokními památkami. Procházíme s průvodkyní národní památku Hospital Kuks, který byl nedávno kompletně zrekonstruován. V minulosti Hospital sloužil pro vojenské vysloužilce a spravoval jej řád Milosrdných bratří. Hlavní pozoruhodností je však sochařská výzdoba, která je dílem sochaře vrcholného baroka v Čechách Matyáše Bernarda Brauna. Uchvacuje nás galerie magicky působících 24 alegorických monumentálních soch Ctností a Neřestí, při pohledu na které se mnohým zatajil dech.

Odpoledne se pak seznamujeme s historickým centrem Hradce Králové, jehož dominantou je renesanční 72 m vysoká Bílá věž, která během výstupu na vyhlídku nabízí ke zhlédnutí expozici Bitvy u Hradce Králové r. 1866 (známe též jako bitva u Sadové nebo Bitva na Chlumu).

Přesouváme se do několik desítek kilometrů vzdálené obce, ve které se nachází interaktivní Africké muzeum cestovatele Dr. Emila Holuba. Tady si přiblížíme Afriku tak, jak ji poznal během svých dvou návštěv, při kterých nastřádal kromě spousty informací také obrovské množství předmětů přibližujících život domorodých afrických kmenů.

Ale to už míříme na naši poslední zastávku. Našim cílem jsou Loštice, město tvarůžků. Tady jsme se rozhodli okusit v místní restauraci speciality právě z nich. Moc nám chutnalo, a my usedáme do autobusu na naši poslední část trasy, cestu do Bašky, kde naše víkendové putování končí. Vzhledem k tomu, že jsme poctivě vykoupili téměř všechny zásoby Loštické Tvarůžkové prodejny, je cesta opravdu „voňavá“.

Do Bašky se vracíme po osmé hodině večerní. Unaveni, ale spokojeni.

Zdá se vám, že toho bylo na jeden víkend opravdu hodně? Ano, bylo. A bylo to bezvadné! Už teď se nejspíše všichni těšíme na další rok. Kam to bude? Nechme se překvapit!