V souvislosti s realizací stavby protihlukových opatření u sil. I/56 v Kunčičkách u Bašky za křižovatkou „U Stonavských“ ve směru na Místek, bude od pondělka 22. května v prostoru této křižovatky silnice I/56 částečně uzavřena a bude zakázáno levé odbočení v obou směrech. Provoz v těchto místech bude sveden do jednoho pruhu.

Práce spojené s vyznačením předmětné uzavírky budou probíhat již od soboty 20. května 2017. Přechodná úprava provozu potrvá po dobu výstavby zdejších protihlukových opatření. Ukončení výstavby se předpokládá do 3 měsíců od zahájení stavebních prací. Tato úprava provozu se nedotkne provozu linek MHD a vozidel Integrovaného záchranného systému.

pdf201705-Baska-objizdna-trasa-Stonavskych.pdf1.16 MB

pdf201705-PDZ-Baaka-Stonavskych.pdf742.9 KB