Přehled významných událostí sloučené obce Baška od roku 1960 do současnosti

Spojením obcí Baška, Kunčičky u Bašky a Hodoňovice vznikl nový celek - sloučená obec Baška. K oficiálnímu sloučení došlo 9.dubna 1960 podle zákona Národního Shromáždění č. 36/60 Sb. Podle vyjádření funkcionářů té doby bylo hlavním důvodem ke spojení obcí zaostávání zemědělských družstev, zejména v Hodoňovicích a nutnost vybudování většího, konkurenceschopného celku.

Představitelé obce

Představitelé obce v období 1960 - 1989 - Představitelé v obci v roce 1960 až do roku 1990 se nazývali: předseda MNV, náměstek předsedy MNV a tajemník MNV. Způsob provedení voleb v té době je všeobecně znám a stejně tak jako rozhodující politický vliv KSČ.

První volby v obci se konaly 12. června 1960 a zvoleni byli - Předsedou MNV – Procházka Felix, náměstkem předsedy Kubala Josef a tajemníkem MNV Tománek Pavel. Dva pracovníci předseda a tajemník byli uvolněni. Všichni byli voleni na čtyřleté období, tj. do roku 1964. Během krátké doby se vzdal funkce tajemník MNV Tománek Pavel pro zaneprázdnění školou a na jeho místo zvolen 20.10.1961 Sulava Ladislav.

Druhé volby v obci po roce 1960 se konaly 14. 6. 1964 a byly v nich zvoleni stejní představitelé: Předsedou MNV Procházka Felix, náměstkem předsedy Kubala Josef a tajemníkem MNV Sulava Ladislav. Všichni byli voleni na čtyřleté období, tj. do roku 1968.
Došlo ke dvěma změnám: Procházka Felix v prosinci 1966 onemocněl a jeho funkci začal vykonávat Řeha Karel. Bývalý předseda zemřel 10.1.1967.

Třetí volby se měly konat v roce 1968, ale byly postupně odkládány ze známých důvodů až do 26. 11. 1971, kdy byli zvoleni stejní funkcionáři jako dříve, tj. předsedou MNV Řeha Karel, náměstkem předsedy Kubala Josef a tajemníkem MNV Sulava Ladislav.
Volební období bylo pětileté a došlo postupně k následujícím změnám: v roce 1973 zemřel Kubala Josef a na jeho místo náměstkem zvolen Šárek Miloslav. Také v roce 1973 zemřel tajemník MNV Sulava Ladislav a zvolen byl Chromiak Jaromír.

Čtvrté volby se konaly 22. 10. 1976 a zvoleno bylo stejné obsazení ve vedení obce, tj. předsedou MNV Řeha Karel, náměstkem předsedy Šárek Miloslav a tajemníkem Chromiak Jaromír. Volební období bylo pětileté do roku 1981 a během té doby byly tyto změny: Předseda MNV Řeha Karel zemřel v roce 1979 a funkci převzal do skončení volebního období Šárek Miloslav tj. do 15. 2. 1980. Náměstkem předsedy byl 15. 2. 1980 zvolen Šnyta Bedřich místo Šárka Miloslava.

Páté volby se konaly 5. června 1981 a ve funkcích zůstali zvoleni funkcionáři z volby 15. 2. 1980 tzn.: Chromiak Jaromír jako předseda MNV, Šnyta Bedřich náměstek předsedy a Šárek Miloslav tajemník MNV.

Šesté volby, které byly poslední před rokem 1989 se konaly 23. května 1986 a složení zůstalo funkcionářů zůstalo stejné jako předchozí, proto neopakujeme. V roce 1989 došlo na krátkou dobu k změnám na postu náměstka předsedy a ostatní vykonávali svoji funkci až do nových voleb 24. 11. 1990.


Představitelé obce od roku 1989 do současnosti

Charakter těchto voleb byl naprosto jiný, než v předchozích obdobích. Představiteli obce se stali starosta obce a zástupce starosty později místostarosta.

První svobodné volby proběhly 24. 11. 1990 a byli zvoleni - starostou obce Vašinka Jiří – na kandidátce ODS, zástupcem starosty Mráz Pavel – na kandidátce KDU-ČSL. Volební období byla čtyřletá a oba funkcionáři byli uvolněni.

Druhé svobodné volby proběhly 18. 11. 1994 a byly zvoleni - starostou obce Mráz Pavel – na kandidátce KDU-ČSL a zástupcem starosty Ing. Vítová Stanislava – na kandidátce KDU-ČSL.

Třetí svobodné volby se konaly 27. 11. 1998 a starostou byla zvolena Ing. Vítová Stanislava – na kandidátce KDU-ČSL a místostarostou Sýkorová Jiřina – na kandidátce KSČM.

Čtvrté svobodné volby byly dne 1. a 2. 11. 2002 a představiteli obce zvoleni: starostkou obce Sýkorová Jiřina – na kandidátce KSČM a místostarostou Carbol František na kandidátce KDU-ČSL.

Páte svobodné volby byly 2006 a představiteli obce zvoleni: starostou obce Ing. Břetislav Jasek – na kandidátce ODS a místostarostou Carbol František na kandidátce KDU-ČSL.


Události období 1960 - 1970

ZEMĚDĚLSTVÍ V OBCI

K 1. červnu 1961 došlo ke spojení zemědělských družstev ze všech tří části obce v jeden celek. Jeho celková rozloha byla 728 ha, z toho bylo orné půdy 455 ha .
Prvním předsedou byl zvolen Matěj Mrkva z Kunčiček u Bašky, 10. února 1965 byl do čela JZD zvolen Leopold Pavlas. Pracovní jednotka v družstvu činila v roce 1962 – 19 Kč + naturálie, v roce 1968 – 22,50 Kč + naturálie. V tomto období byly postaveny tyto hlavní zemědělské stavby:

Hangár pro uskladnění slámy – vedle kravína v Bašce (1963), odchovna mladého dobytka v Hodoňovicích (1964), výstavba mléčnice, hangár a váhy v Hodoňovicích, v roce 1970 byla na rozhraní Šunčiček u Bašky a Hodoňovic zahájena stavba velkokapacitního vepřína, v roce 1968 byla ukončena výstavba zemědělského střediska v Kunčičkách u Bašky.

PRŮMYSLOVÉ PODNIKY V OBCI

Cihelna Baška – byla zařazena do komplexů cihelen n. p. Severomoravské cihelny Hranice.
Závod Tatra – součástí n. p. Tatra Kopřivnice – vyráběly se zde odlévané válce do různých typů automobilů TATRA.

HLAVNÍ STAVBY REALIZOVANÉ V OBDOBÍ 1960-1970

Vodní nádrž Baška – tato významná vodní stavba, která výrazně ovlivnila život obce byla dokončena v roce 1962.

Most přes řeku Ostravici v Kunčičkách u Bašky byl dostavěn v roce 1961.

V roce 1964 byla započato s rozsáhlou rekonstrukcí fotbalového hřiště v Kunčičkách u Bašky.

V roce 1966 byly v Bašce postaveny 4 družstevní domy se 48 bytovými jednotkami a v roce 1967 pak byly zabudovány v jejich těsné blízkosti garáže pro osobní auta /vedle nádraží/.

Restaurace Kotva u přehrady byla dána do provozu 13. 7. 1968.

Nová lávka přes řeku Ostravici v Kunčičkách u Bašky byla postavena v roce 1969 (u nádraží).

V roce 1970 bylo započato se stavbou nové budovy tehdejšího MNV Baška.

ŠKOLSTVÍ

V tomto období byly ve všech třech částech obce samostatné Základní devítileté školy 1. – 5. r. V Bašce měla tato škola pět samostatných ročníků. Ředitel školy zde byl v tomto období Vladimír Dušek.

V Hodoňovicích byla trojtřídka, ředitelé školy tady byli: Jarmila Sirotková (1960 - 1963) a Jaroslav Baar (1964 - 1970).

V Kunčičkách u Bašky byla dvojtřídka. Ředitelkou školy byla Marie Karlická od 1. 9. 1970 se stala ředitelkou školy Zdeňka Chroboczková.

Budova mateřská školy v Bašce neexistovala. Vyučovalo se v rekonstruovaném domku č. p. 217 (kolonie k nádraží). Ředitelkou školy byla Marcela Pasyčnyková. V Kunčičkách u Bašky byla MŠ v budově ZŠ. Ředitelkou v tomto období byla paní Klusová.

KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Dominantní podíl na kulturně-společenském životě tohoto období patří Lašskému smíšenému pěveckému sboru. Sbor vedle desítek koncertních vystoupení navazuje v tomto období spolupráci se Symfonickým orchestrem ZK ROH Válcoven plechů. Členové sboru rovněž vystupují v celé řadě zpěvoher a operet (Fidlovačka, Muziky, Sládci) a mnohé další. Dirigentem sboru byl Adolf Kolář, předsedou Josef Konečný.
Na organizaci kulturního dění se podíleli členové tehdejší Osvětové besedy. Jejími předsedy byli: Josef Kryl (1960-1962), Evžen Kurka (1962-1963), Vladislav Pastorek (1964-1966), Jindřich Bažina (1966-1967), Bohumil Marek (1968-1970).


Události období 1971 - 1980

ZEMĚDĚLSTVÍ

Pokračovala výrazná kolektivizace zemědělství, 29. února 1972 vznikl z původních JZD Baška, Metylovice, Palkovice, Staré Město a Skalice nový zemědělský komplex s názvem JZD ROZVOJ. Sídlem tohoto družstva byly Palkovice. Družstvo hospodařilo na 2 720 ha zemědělské půdy a 1 627 ha orné půdy. Předsedou družstva byl zvolen Ing. Václav Paluzga. Středisko Baška bylo zastoupené Leopoldem Pavlasem, Václavem Pavelkou a Josefem Kubalou.

V roce 1974 mělo družstvo 628 členů. Počty hospodářských zvířat byly: skotu 1000 ks, dojnic 820 ks, prasat 2677 ks. V roce 1978 dochází k dalšímu slučování jednotlivých zemědělských celků, jsou sloučena družstva: Palkovice, Chlebovice, Frýdek-Místek, Metylovice, Lysůvky, Lhota, Sklenov, Rychaltice, Myslík, Baška, Kunčičky u Bašky, Hodoňovice a dále ze Skalice a Starého Města.

VÝZNAMNÉ STAVBY

Samoobsluha Jednota v Kunčičkách u Bašky byla dostavěna v roce 1974, v Hodoňovicích v roce 1972. Také proběhla rekonstrukce škol v Bašce a Kunčičkách u Bašky v letech 1973 – 1974. V roce 1975 bylo dokončeno nákupní středisko v Bašce a 1980 zde byla zprovozněna nová budova mateřské školy.

KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

 

Na jeho realizaci se vedle řady společenských organizací podílela i Osvětová beseda Baška. V tomto období byli jejími předsedy do roku 1973 – Bohumil Marek, po něm byl předsedou OB až do jejího zrušení v roce 1996 František Vaníček.

Významnou ztrátou pro možnost kulturního vyžití občanů bylo ukončení provozu Kina Baška, ke kterému došlo v červnu 1973, kdy toto kino, které bylo umístěno v restauraci U Blažka, vyhořelo.

V tomto období byly v činnosti i Místní lidové knihovny v Bašce, kde byla její vedoucí p. Jindra Šolová, a v Hodoňovicích. Kunčičky svoji samostatnou knihovnu neměly. Obě knihovny v Bašce byly zařazeny v síti poboček Okresní lidové knihovny ve Frýdku – Místku (ředitel Jan Svobodník).

I v těchto létech dochází k výraznému poklesu ochotnického divadla v obci, amatérská divadelní činnost se soustřeďovala především do škol. V Hodoňovicích vyvíjel po několik let svou činnost dramatický (divadelní soubor) tehdejšího Svazu mládeže, soubor vedl jeho režisér J. Zámečník.

Vedle bohaté činnosti Lašského smíšeného pěveckého sboru, který byl i spolupořadatelem Okresních přehlídek pěveckých sborů, z nichž některé se konaly v Bašce, se rozvíjí i zájem o profesionální kulturu. Toto období je i počátkem řady vystoupení profesionálních umělců např. Zdeňka Buchvaldka, pro děti to byly pořady Štěpánky Haničincové, Michala Nesvadby, Strýčka Jedličky a některých dalších.

Životu obci je věnován i dokumentární pořad ostravské televize, který byl odvysílán v roce 1978. Dá se říci, že i přes mnohé složitosti tohoto období se obraz kulturního života obce začíná kvalitativně zlepšovat a nutí veřejnost i tehdejší představitele obce zamýšlet se nad možností, ale především nutností postavit v obci vhodný kulturní stánek, k této realizaci však došlo až v roce 1986.

5. květen 1977 se vepsal do kulturní historie obce. Umělci Národního divadla Praha poprvé navštívili Bašku. Zásluhou lidové autorky Boženy Peterkové, ekonomického pracovníka Národního divadla Rudolfa Fialy, dirigenta Lašského smíšeného pěveckého sboru pana Adolfa Kolčáře, ale i vedení tehdejší osvětové besedy i obce Bašky se podařilo uskutečnit v rámci 25. výročí založení Lašského smíšeného pěveckého sboru Slavnostní koncert. V jeho druhé části vystoupili přední sólisté Národního divadla Praha: národní umělec Eduard Haken, zasloužilý umělec Lubomír Havlák, Ivona Valentová, Růžena Radová, tedy všichni sólisté opery ND. Dále vystoupili: Vlasta Šilhanová a Jaromír Petřík, sólisté baletu, klavírista a korepetitor ND Rudolf Zeman. Uskutečnění tohoto koncertu bylo významné především tím, že bylo počátkem více než desetileté spolupráce umělců ND Praha s pěvecký sborem z Bašky.


Události období 1981 - 1989

VÝZNAMNÉ STAVBY

5. 10. 1980 - Byla dána do provozu nově dostavěna trojtřídní mateřská škola s kapacitou 105 dětí (část Baška). Stavba byla postavena svépomocnou prací občanů v akci „Z“.

1983 - V roce 1983 byla po mnoha letech znovu povolena výstavba rodinných domků v části Hodoňovic.

1983 - 1986 - V tomto období byla zahájena a dokončena výstavba I. etapy Kulturního domu v Bašce. Se stavbou bylo započato 22. 8. 1983 - I. etapa této stavby byla dokončena 9. 12. 1986, kdy byl zahájen provoz kulturního domu. Stavba byla rovněž prováděna svépomocí občanů. Celková hodnota díla byla 6,2 mil. Kč. Finanční náklady činily 4,05 miliónu Kčs (1986).

1987 - 1989 - Bylo pokračováno v II. etapě výstavby Kulturního domu. Cílem stavby bylo vybudovat kompletní provoz restaurace a kluboven. Celkový rozpočet předpokládal náklady 4,9 mil Kčs, finanční náklad byl 3,9 mil. Kčs. Stavby byla v roce 1990 v hrubé stavbě prodána firmě RIAS, která stavbu dokončila a zřídila zde své kanceláře.

1980 - 1989 - V tomto období pracovala většina zemědělců sloučené obce až na několik menších soukromě hospodařících rolníků, např. pana Pastrnáky z Šunčiček u Bašky, v JZD ROZVOJ. Toto družstvo bylo i v tomto období největším.

ŠKOLSTVÍ

V obci byly 3 samostatné ZŠ a 2 MŠ (Baška a Kunčičky u Bašky). V části Baška byla ředitelkou základní školy až do roku 1986 paní Alena Drabíková (1971-1986). Od roku 1986 je ředitelkou školy jmenována paní Drahomíra Nováková (1986-1982). V této škole jsou vyučováni žáci 1. stupně ve čtyřech postupných ročnících.

ZŠ Kunčičky u Bašky – škola má dvě třídy, ředitelem školy je pan František Vaníček (1972-1993). Od roku 1986 po zrušení ředitelství ZŠ v Hodoňovicích je budova a provoz této školy organizačně zařazen pod řed. ZŠ Kunčičkách u Bašky.

ZŠ Hodoňovice – tato škola měla v provozu dvě samostatné třídy, ředitelkou školy byla až do roku 1986 paní Drahomíra Havránková-Nováková.

Školy ve všech částech obce mají v provozu školní družiny, je zabezpečeno vydávání obědů.

Provoz v mateřských školách – v Bašce je vyučováno v nově postavené mateřské škole, kde je ředitelkou paní Miroslava Májová. V Kunčičkách u Bašky je mateřská škola umístěna v přízemí ZŠ. Zde byla ředitelkou paní Drahomíra Vrublová a po jejím odchodu pak Eva Bezručová-Šolová.

KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

I v poměrně složitém období před dokončením výstavby kulturního domu, kdy možností k realizaci kulturního dění v obci byli velmi omezené, především proto, že se jejich konání mohlo uskutečňovat pouze v sálech místních restaurací, v lepší případě v Sokolovně, byla kulturní činnost velmi bohatá a svým rozsahem převyšovala řadu obcí našeho regionu.

K výraznému zlepšení těchto možností dochází především otevřením Kulturního domu Bašky (12. prosince 1986), ale také po patnáctileté odmlce zahájením provozu Kina Baška v kult. domě. (2. srpna 1987). Vedoucí kina byl pan Libor Blahut.

Výčet všech hostujících souborů, vystupujících umělců, divadelních přehlídek, pěveckých festivalů, soutěží ve společenských tancích by byl značně rozsáhlý.

V tomto období pokračuje úspěšná spolupráce Lašského smíšeného pěveckého sboru s umělci Národního divadla Praha, v roce 1984 zásluhou básníka Bohumila Marka navazuje sbor přátelské vztahy s nejstarším pěveckých sborem LUŽICE sborem MEJA z RADWORJE u Budyšína. Tento ojedinělý přátelský vztah pokračuje až do dnešních dnů.

Je také obnoveno přátelství s městem TŘEBÍČ, které bylo započato v roce 1947, kdy Třebíč převzala záštitu nad válkou poničenou Baškou (Slezská výzva). K významné události dochází v březnu roku 1984, kdy se u příležitosti znovuotevření Národního divadla uskutečnilo v historické budově ND Praha slavnostní představení hry Al.Jiráska LUCERNA, které bylo věnováno občanům našeho regionu. Členové sboru byli nejenom mezi účastníky tohoto představení, ale u této členové sboru byli nejenom mezi účastníky tohoto představení, ale u této příležitosti vystupovali na koncertě pro krajany z Lašska v Malém sále Domu umělců v Praze. A co nelze nepřipomenout: před slavnostním představením v Národním divadle byly mezi dary okresu Frýdek-Místek, které byly věnovány Národnímu divadlu, i verše občanky Bašky, lidové autorky paní Boženy Peterkové.

Stejně tak by bylo možno připomenout i řadu návštěv a besed s významnými osobnostmi, které v těchto létech Bašku navštívili, jako např. manželé Dana a Emil Zátopkovi, brankářská legenda naší kopané František Plánička, či setkání s mořeplavcem R. Konkolskim, nebo prvním naším pokořitelem kanálu La Manche Františkem Venclovským a celou řadu dalších.

O úrovni kulturního života v obci svědčí i skutečnost, že v roce 1986 byla osvětová beseda Baška vyhodnocena jako jedna z nejaktivnějších osvětových besed naší republiky. Toto ocenění bylo předáno vedení osvětové besedy v Bašce tehdejším ministrem kultury p. Klusákem ve Valdštejnském paláci v Praze.

A co je důležité: naprostá většina z kulturních akcí, za které byla činnost Osvětové besedy v Bašce vyhodnocena, by mohla být realizována i v dnešních dnech.

Poděkování proto patří desítkám obětavým nadšencům Bašky ze škol, různých organizací, ale také členům Lašského smíšeného pěveckého sboru, kteří bohatý obraz kult. života obce Bašky pomáhali dotvářet.


Návrat k demokracii 1989 - 1990

Od hektických listopadových dnů roku 1989 znovu k demokratickým volbám. Významným předělem v životě celé společnosti se staly události z listopadu 1989.
I v Bašce dochází k založení OBČANSKÉ-HO FÓRA (OF). Stalo se tak 8. prosince na shromáždění občanů, konaném v místní části Kunčičky u Bašky, v sále restaurace U MLÝNA. Další shromáždění v prosinci 1989 a lednu 1990 se již konala v kulturním domě Bašky. Mezi iniciátory vzniku OF v Bašce byli: pp. Otakar Konečný, Mgr. Stanislav Janeček, Ing. Miroslav Volný, Ing. Libor Vavřík, František Vaníček, Stanislav Paško, Alois Šotkovský, Jaromír Karásek, PhDr. Petr Saforek a někteří další.

Předsedou MNV zůstal až do následných voleb pan Jaromír Chromiák, tajemníkem Miloslav Šárek. 24. listopadu 1990 se konaly volby do Obecního zastupitelstva obce Bašky. V patnáctičlenném obecním zastupitelstvu získali zástupci OF 7 míst, KSČM A ČSL po 4 zástupce. Starostou byl zvolen pan Jiří Vašinka OF, zástupcem starosty pan Pavel Mráz - ČSL.


Události volbeního období 1990 - 1994

Na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva obce Bašky,konaném 21.3.1991 byl schválen ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE BAŠKY na období 1991-1994.
V tomto volebním období se mimojiné uskutečnilo:

  • bylo započato s plynofikací obce
  • byla uvedena do provozu Zpracovna tuhých odpadů, která byla pronajata Ing. Miroslavu Volnému, který byl rovněž jmenován konceptorem celého systému odpadového hospodářství v obci.
  • obec Baška se stala členem obcí sdružených v Beskydském regionu.
  • vodní nádrž Baška - její rekreační část byla obcí pronajata firmě Ing. Sladkovského za pevný roční pronájem 50 000 Kč + 30% z finančního zisku z jejího provozu.
  • rozestavěná část 2. etapy výstavby kulturního domu byla odprodána firmě R. I. A. S. Již dostavěna část tohoto kulturního zařízení zůstává v majetku obce a slouží k realizaci kult. společenského života obce.

ŠKOLSTVÍ

V roce 1993 dochází ke zrušení ředitelství ZŠ v Kunčičkách u Bašky. Správa školy je převedena pod ředitelství ZŠ Baška. Od 1. září je obnoveno ředitelství ZŠ Hodoňovice. I nadále jsou v obci dvě mateřské školy - Mateřská škola Baška a Mateřská škola Kunčičky u Bašky.

Ředitelkou ZŠ Baška je Mgr. Alena Židková - ředitelem ZŠ Kunčičky u Bašky je do 30. srpna 1993 František Vaníček - od 1. září 1993 je pověřen vedením správy ZŠ Hodoňovice Jiří Krulich, který na této škole vyučoval od 1. září 1989. Ředitelkou MŠ Baška je Miroslava Májová, ředitelkou MŠ v Kunčičkách u Bašky Nina Štivarová.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Politické změny roku 1989 začínají zásadně ovlivňovat zemědělský komplex - JZD ROZVOJ. V roce 1991 je první změnou odloučení některých obcí od tohoto komplexu (Kozlovice, Myslík, Lhota a Měrkovice). V roce 1992 došlo na základě zákona o půdě k transformaci družstva na Zemědělské družstvo se sídlem v Palkovicích. Podmínkou členství bylo vložení základního vkladu ve výši 30 000 Kč. Družstvo mělo cca 800 členů. Většina členů do tohoto transformovaného družstva vstoupila.

KNIHOVNY V BAŠCE

V obci jsou dvě samostatné knihovny v Bašce a Hodoňovicích. Do konce roku 1992 byly tyto knihovny vedeny v síti poboček Okresní lidové knihovny ve Frýdku - Místku. K 1. dubnu 1993 došlo k vytvoření samostatné příspěvkové organizace KNIHOVNA BAŠKA. V její správě byly také pobočky knihoven v Hodoňovicích a Starém Městě. Vedoucí této knihovny je Zdeňka Kalová, v knihovně v Hodoňovicích je Ing. Zdeněk Kavka.

NAVÁZÁNÍ NOVÝCH PŘÁTELSKÝCH VZTAHŮ

 

V lednu 1992 se v Bašce uskutečnila humanitární finanční sbírka, výtěžek této sbírky byl určen k zakoupení léků pro tehdy válečným běsněním zmítané Chorvatsko. Tato částka, která činila cca 25 000 Kč, byla na slavnostním večeru, konaném v březnu 1992 předána představi-tely obce zástupcům chorvatské Bašky na ostrově Krku v Jaderském moři. Za chorvatskou Bašku humanitární pomoc převzali: prof. Vladimír Haklík a Josip Seršič. Na tomto večeru bylo vysloveno přání, aby se tento slavnostní večer stal počátkem trvalých přátelských vztahů mezi chorvatskou Baškou a naší obci.

KULTURNÍ DŮM BAŠKA

Kulturní dům zůstal i nadále v majetku obce. Uskutečňuje se zde celá řada kulturně společenských akcí, které svým významem nejednou přesáhly hranice obce. Správkyní kulturního domu je Anna Vašicová. Sál je využíván k promítání filmů KINA BAŠKA, vedoucím kina je Libor Blahut. Z ekonomických důvodů byl provoz toto kina ukončen na jaře 1994.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY V OBCI

Také v tomto období navštívila Bašku řada významných osobností. Byli mezi nimi:

1991 - nejvyšší světový představitel Saleziánů Don Edigia Vigáno z Milána

1992 - želivský Arciopat Vít Tajovský, Ing. Josef Lux

 

1994 - chartista, kněz Václav Malý z Prahy, básník Zdeněk Rotrekl
Český pěvec Eduard Haken byl v roce 1994 jmenován čestným občanem Bašky.

V sále KD Baška vystoupil soubor litevských učitelů z města PANEVĚŽYS, taneční soubor GUNDGAUVIA z Francie, italští mandonilisté z města MOLFALCO-NESE, lužický pěvecký soubor ME-JA z RADWORJE. Na pozvání ZO KSČM všech tří částí obce vystoupila v sále KD hlavní představitelka televizního seriálu JIŘINA ŠVORCOVÁ.

TELEVIZE A BAŠKA

V letech l990 - 1994 se na televizní obrazovce vysílaly některé dokumenty ze života v obci - např.: DEJTE LÉTA ŽIVOTU - televizní medajlony věnované Bedřichu FIŠEROVI - kronikáři Bašky, Boženě PETERKOVÉ - lidové umělkyni, Adolfu KOLČÁŘOVI - dirigentu Lašského smíšeného pěveckého sboru, LAŠSKÝ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR na vystoupení v Tvrdonicích na jižní Moravě a ve Vídni. Dále dokument z premiéry hry USMĚV - CVRČCI A BÍLÉ STAVENÍ, který byl věnován dětské dechovce při ZŠ v Hodoňovicích. Některé kratší reportáže byly vysílány v regionálním vysílání ČT.

ZPRAVODAJ OBCE BAŠKA

V roce 1993 bylo započato s pravidelným vydáváním tohoto ZPRAVODAJE. Vychází 6x ročně, náklady s jeho vydáváním jsou hrazeny z rozpočtu obce. Zodpovědným pracovníkem za jeho vydávání je František Vaníček. Od roku 2003 je Zpravodaj Bašky ke stažení také na Internetu.

KRONIKA OBCE

Po úmrtí kronikáře Bedřicha FIŠERA byla kronikářkou obce jmenována JOLANA VÁLKOVÁ. Od roku 1992 byl pověřen vedením kroniky obce Ing. ZDENĚK KAVKA.

IN MEMORIAM

 

Bedřich FIŠER (* 18. července 1904, Baška + 6. říjen 1990) - 11. října 1990 se uskutečnilo v obřadní síni frýdeckého hřbitova poslední rozloučení s rodákem a občanem Bašky pa-nem Bedřichem Fišerem, který se vepsal do historie Bašky tím, že byl po více než padesát let kronikářem obce. Byl znám jako písmák, který značnou část svého života věnoval historii své obce. Byl autorem Malých dějin Bašky, které byly vydány v roce 1946.


Události volebního období 1994 - 1998

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva Bašky dne 1. 12. 1994 byli pro následující volební období zvoleni: do funkce starosty Bašky PAVEL MRÁZ (KDU - ČSL), do funkce zástupce starosty Ing. STANISLAVA VÍTOVÁ (KDU -ČSL, bezpartijní). Jednotlivé kandidující politické strany získaly v patná-ctičlenném obecním zastupitelstvu toto zastoupení: KDU - ČSL 5 zastupitelů, ODS 4, KSČM 4, SPR - RSČ + SDČR 4.

PLYNOFIKACE A ELEKTRIFIKACE

V tomto volebním období se podařilo zvládnout podstatnou část plynofikace všech tří části obce. Bylo plynofikováno 420 rodinných domků a elektrifikováno 202 rodinných domků. Celkové náklady na provedenou plynofikaci dosáhly částky 24 mil. Kč.

VODNÍ NÁDRŽ BAŠKA

Pronajímatel rekreační části přehrady - kempu, pláže, chatek a dalších okolních míst přehrady, byl v letech 1990 - 1994 Ing. Radim Sladkovský, který však na konci roku 1994 od smlouvy o pronájmu odstoupil. Proto již letní rekreační sezóna v roce 1995 byla zabezpečována prostřednictvím Odboru služeb OÚ Baška - ved. služeb Ing. Jan Pirčák.

DŮM SE SOCIÁLNÍMI BYTY

Na jaře roku 1995 přešel rozhodnutím Okresního úřadu ve Frýdku-Místku dům č. p. 28 v Kunčičkách u Bašky - Schindlerův mlýn do vlastnictví obce. Podle schváleného rozvojového plánu obce Bašky měl sloužit po provedené rekonstrukci jako dům se sociálními byty. Přestavbu prováděla firma FRYGESTA – Staré Město. S náklady 9 mil. korun byla v září 1997 tato rekonstrukce dokončena. V penzionu je 14 bytů (1+1), které slouží k bydlení starším občanům obce. Foto rekonstruované budovy naleznete ve fotogalerii.

DÁLE SE PODAŘILO…

Zbudování nové lávky přes řeku Ostravici v části Hodoňovice - nákladem 1,5 mil. Kč. V budově Obecního úřadu v Bašce byla zřízena lékárna. Byl vypracován a schválen nový územní plán obce. Jeho realizací je zajištěn rozvoj obce na nejméně 15 let. Podle kronikáře Bašky pana Ing. Zdeňka Kavky bylo v tomto volebním období postaveno za čtyři roky nejvíce staveb v dosavadní historii obce.

OBNOVENÍ PŘÁTELSKÝCH VZTAHŮ S MĚSTEM TŘEBÍČ

U příležitosti 50. výročí OSVOBOZENÍ v květnu 1995 se oslav v Bašce na pozvání představitelů obce zúčastnila i delegace města TŘEBÍČE: starosta Třebíče - MVDr. Pavel Heřman, zástupce starosty Ing.Pavel Janata a členka městské rady Mgr. Ludmila Šilhavá, rodačka z Místku.

Na slavnostním večeru, který se uskutečnil 5. května 1995 v sále kulturní domu Bašky v programu vystoupil Smíšený pěvecký sbor třebíčských učitelů a Lašský smíšený pěvecký sbor. Slavnostnímu večeru byla přítomna řada hostů, mezi kterými byli i pamětníci první návštěvy zástupců Třebíče v Bašce v roce 1946. V září 1995 se delegace z Bašky zúčastnila oslav 660. výročí povýšení práv města Třebíče.

OBECNÍ ZNAK - PRAPOR OBCE

 

Zastupitelstvo obce Bašky přijalo na svém zasedání 8. června 1995 návrh nového znaku a praporu obce, který byl předložen heraldikem JANEM TEJKALEM. Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny ČR ze dne 20. 9. 1995 byl po příslušném projednání tento znak a prapor obci udělen.

Slavnostního předání se v Síni státních aktů budovy Parlamentu ČR v Praze na Malé Straně zúčastnila zástupkyně starosty Ing. STANISLAVA VÍTOVÁ v doprovodu dvou členů zastupitelstva Bašky - pana Michala VÁLKA a Stanislava SVOBODY. Rozhodnutí potvrzující platnost užívání těchto symbolů předal přítomným před-stavitelům měst a obcí předseda Poslanecké sněmovny PhDr. MILAN UHDE.

 

Za účasti řady významných hostů se v pátek 10. června 1996 konal v kostele sv. Václava v Bašce Slavnostní akt posvěcení nového obecního praporu obce, který uskutečnil olomoucký arcibiskup Mons. JAN GRAUBNER. Mezi přítomnými hosty byl i ministr obrany České republiky VÁCLAV HOLÁŇ, přednosta Okresního úřadu ve Frýdku-Místku Ing. MARTIN ŘÍMAN, Ing. PETR HARTMAN, zástupce starosty Frýdku-Místku, starostové sousedních obcí a mnoho dalších hostů.

NÁVŠTĚVA CHORVATSKÉ BAŠKY

Na pozvání představitelů obce BAŠKA na ostrově KRK v CHORVATSKU se členové Lašského smíšeného pěveckého sboru spolu s delegací obce Baška, vedenou starostou panem PAVLEM MRÁZEM, zúčastnili několikadenního pobytu u svých chorvatských přátel. Návštěva se uskutečnila ve dnech 16. června - 24. června 1996. Součástí pobytu byl i koncert pěveckého sboru z Bašky v historickém kostele SVATÉ TROJICE v chorvatské Bašce.

Organizace byla hostiteli připravena vynikajícím způsobem. Na závěr návštěvy tlumočil starosta Bašky hostitelům pozvání k návštěvě České republiky a především obce Bašky pod Beskydy.

SENIORKLUB BAŠKA

 

K obohacení života seniorů, ale i dalších občanů výrazně přispívá pestrá činnost SENIORKLUBU Baška, který zahájil svou činnost po ustavující schůzi konané 15. září 1995. Prvním předsedou byl zvolen PhDr. ALFONS BŘEZINA, který však byl nucen v roce 1997 z této funkce ze zdravotních důvodů odstoupit. Novou předsedkyní byla zvolena paní IVA POBUDOVÁ. Od roku 1997 mají členové seniorklubu pro svou činnost velmi dobré podmínky především proto, že mohou využívat i místnosti části zrestaurovaného Schindlerova mlýna (nyní Dům se sociálními byty) v Kunčičkách u Bašky.

V březnu 1998 se členové seniorklubu zúčastnili v ostravském televizním studiu natáčení populárního zábavného pořadu: TAK NEVÁHEJ A TOČ.

9. KVĚTEN 1997

Neméně významnou událostí obce byl pátek 9. května 1997, kdy si v Bašce SLAVNOSTNÍM KONCERTEM pořádaným v sále kulturního domu připomenuli 20 let od počátku umělecké spolupráce předních sólistů opery a činohry NÁRODNÍHO DIVADLA PRAHA, především však českého pěvce EDUARDA HAKENA, herečky MARIE GLÁZROVÉ-HAKENOVÉ a LUBOMÍRA HAVLÁKA s Lašským smíšeným pěveckým sborem.

Součástí této slavnosti byla i mše svatá celebrována ostravsko-opavským biskupem FRANTIŠKEM LOBKOWICZEM, která byla obětována za zemřelého EDUARDA HAKENA.

Této slavnosti byla přítomna i PhDr. MARIE HAKENOVÁ, dcera zemřelého českého pěvce. Na závěr církevního obřadu byla vysvěcena nově zrestaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého, která byla původně umístěna na Dřevěném kopci v Bašce. Socha je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek.

ŘÍMSKOKATLICKÁ FARNOST SKALICE - BAŠKA

Po téměř čtyřicetiletém působení ve farnosti (1958-1997) odešel na zasloužený odpočinek zdejší farář P. ALBÍN SZEWIECZEK. Na jeho místo byl jmenován Mgr. VINCENT RANDA, rodák z Hlboké na Slovensku, působící naposled v krnovské farnosti.

KULTURNÍ DŮM BAŠKA

I v tomto období se právě zde uskutečnila vystoupení předních umělců a souborů např: ANDER z Košic, MORAVANKA, HRADIŠTAN - s nimi vystoupili JIŘÍ SOVÁK, JANA HLAVÁČOVÁ a LUDĚK MUNZAR, URŠULA KLUKOVÁ,VĚRA KŘESADLOVÁ, IVETA SIMONOVÁ, populární ostravská skupina BUTY a další.

PUBLIKACE ZE ŽIVOTA OBCE

V průběhu let 1996 - 1998 se podařilo připravit do tisku a vydat publikaci zachycující historii i současnost nejen Bašky, ale i dříve samostatných obcí - Hodoňovic a Kunčiček u Bašky. Autory publikace jsou: Ing. Zdeněk Kavka, František Vaníček, Mgr. Monika Juřicová. Dále přispěli: Mgr. Lukáš Bjolek, Mgr. Stanislav Janeček, MUDr. Antonín Gália a Josef Kryl. Publikace má 248 stran, cca 100 černobílých fotografií jejímiž autory jsou Josef Kryl, Václav Klečka, Zdeněk Skokan a další. Vydal OÚ Baška za podpory řady sponzorů nákladem 1000 ks.

IN MEMORIAM

 

Eduard HAKEN (* 22. 3. 1910 Šklín - Volyně + 12. 1. 1996 Praha) - 12. ledna 1996 zemřel ve věku 86 let dlouholetý přední sólista ND PRAHA, český pěvec EDUARD HAKEN. Posledního rozloučení v historické budově NÁRODNÍHO DIVADLA a na Vyšehradském hřbitově v Praze se zúčastnili i představitelé obce a Lašského smíšeného pěveckého sboru, aby tak vzdali poslední poctu umělci, který byl i čestným občanem Bašky a kraj pod Beskydy si získal i jeho srdce.

Božena PETERKOVÁ (* 20. dubna 1911 + 22. 11. 1995) - lidová zpěvačka, skladatelka, básnířka, která poslední léta svého života prožila v Bašce.

Neměla sem stříbra,zlata,
Prsteny a brože,
Ale sem zas rada,
Že zpívám můj Bože
(Božena Peterková)

Události volebního období 1999 - 2002

Na ustavujícím zasedání Obecního zastupitelstva obce Bašky, které se konalo 27. 11. 1998 v sále KD Bašky byli zvoleni:
Starostkou obce: Ing. STANISLAVA VÍTOVÁ, KDU - ČSL - bez stranické přísluš.
Zástupkyní starostky: JIŘINA SÝKOROVÁ - KSČM

V pětičlenné Obecní radě Bašky dále jsou:
Ing.LIBOR VAVŘÍK - ODS,
BEDŘICH ŠNYTA - KSČM,
Ing.ROSTISLAV KÁŇA - ČSSD - bez stranické příslušnosti

V patnáctičlenném zastupitelstvu získaly jednotlivé politické strany toto zastoupení: KDU - ČSL 4, KSČM 4, ODS 3, ČSSD 3, SPR - RSČ + SD ČR 1. Zástupcem do okresního shromáždění za obec Baška a Staré Město byl zvolen JOSEF MIKULEC, starosta obce Staré Město.

PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE

 

Finančně nejnáročnější byla stavba podchodu pod komunikací I/56 v Kunčičkách u Bašky. Dále se podařilo mimo jiné realizovat: opravu Hodoňovického náhonu v části Kunčičky u Bašky, nadstavbou a rekonstrukcí bytových domů naproti bývalé cihelny v Bašce bylo získáno 6 nových bytových jednotek pro mladé rodiny, obec zakoupila od SD Jednoty ve Frýdku-Místku objekt nákupního střediska v Bašce, přes potok Bašticu byla postavena lávka a potok Bystrý byl vyčištěn od dlouhodobých nánosů v korytě jeho toku, v jednotlivých budovách základních škol byly provedeny rozsáhlé rekonstrukce elektroinstalace, byl proveden nejdelší úsek opravy komunikace od hlavní silnice v Bašce až na Dřevěný kopec, byla provedena generální oprava obecního rozhlasu a zakoupena nová rozhlasová ústředna, došlo k rozšíření osvětlení obce, dále byla realizována celá řada dalších drobnějších úkolů.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OSTRAVSKÉHO KRAJE 11. 12. 2000

Ve všech třech částech obce Bašky se voleb zúčastnilo 42,29 % všech oprávněných voličů. Ve volbách dosáhly následujících výsledků: 1. KSČM - 304 hlasů - 29,4%, ODS - 250 hlasů - 24,17%, ČTYŘKOALICE - 238 hlasů - 23,01%, ČSSD - 141 hlasů - 13,63%.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1. 3. 2001

Toto sčítání, které se koná vždy jednou za 10 let mělo v Bašce tyto výsledky:

Počet obyvatel: 3168 - z tohoto počtu bylo mužů 1573 a žen 1595

Rozdělení podle věku: 0 -14 let - 566 ob., 15 - 59let - 2012 ob., 60 let a starší - 590 ob.

Obyvatelstvo podle národností: česká - 2970 ob., moravská 75 ob., slezská - 4 ob., slovenská - 75 ob., německá - 3 ob., ostatní a nezjištěno - 41 ob.

Domy celkem: 993 z toho trvale obydleno: 832, neobydleno 148, tj. 14,9%

Byty celkem: 1260 z toho trvale obydleno: 1075, neobydleno 185, tj. 14,7%

Z celkového počtu obyvatel 3168 se hlásí k římsko - katolické církvi 1229 věřících. K různým církvím se hlásí 1377 věřících, t.j 43,5%.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

3. ledna 2001 uplynulo 130 let od chvíle, kdy do Bašky přijel první vlak. Bylo to na nově vybudované železniční trati z Moravské Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí (3. 1. 1871). Tento vlak měl čtyři vagóny s parní lokomotivou ATLANTA.

 

100 let školy v Bašce - se stavbou školy se začalo 12. října 1901 a 14. září 1902 byla stavba školy dokončena. Prvním nadučitelem na škole byl LUDVÍK POPEK, který zde působil až do roku 1928. Žáci a pedagogický sbor Základní školy v Bašce si jubileum připomenuli v sobotu 20. dubna 2002 SLAVNOSTNÍ AKADEMIÍ v sále KD Bašky.

V prosinci 2001 si na své SLAVNOSTNÍ SCHŮZI připomenuli členové Sboru dobrovolných hasičů z Bašky, že před 80 lety (17. dubna 1921) byl jejich sbor založen.

16. listopadu 2002 si členové LAŠSKÉHO SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU spolu se svými příznivci i hosty z LUŽICE oslavili významné 50. výročí založení sboru. Stalo se tak na JUBILEJNÍM KONCERTĚ, který se uskutečnil ve zcela zaplněném sálu KD v Bašce. U příležitosti jubilea byl předán jednomu ze zakládajících členů sboru a jeho dlouholetému dirigentovi panu ADOLFU KOLČÁŘOVI diamantový odznak Unie pěveckých sborů (foto ve fotogalerii LSPS).

VÝZNAMNÉ KULTURNÍ UDÁLOSTI

12. září 2000 navštívil Bašku známý filmový a divadelní herec ZDENĚK SVĚRÁK spolu s dalšími členy Divadla Járy Cimrmana z Prahy.

29. března 2000 se starostka Bašky Ing. Stanislava Vítová se zástupci LSPS zúčastnila v historické budově NÁRODNÍHO DIVADLA PRAHA slavnostního aktu odhalení busty českému pěvci EDUARDU HAKENOVI.

3. listopadu 2001 se konal slavnostní večer na podporu LUŽICKÝCH SRBŮ. Programu v KD Baška se zúčastnil nejvyšší představitel DOMOWINY z Budyšína pan JAN NUK spolu se svou manželkou.

30. října 2002 se ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu v Bašce uskutečnilo slavnostní otevření stálé expozice: BAŠKA - HODOŇOVICE - KUNČIČKY U BAŠKY VČERA - DNES - ZÍTRA.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BAŠKA –SKALICE

2. září 2000 se v kostele sv. Václava v Bašce uskutečnilo poslední rozloučení s P. ALBÍNEM SZEWIECZKEM (*15.12.1914), který ve zdejší farnosti působil jako farář téměř čtyřicet let.

2. září 2001 odchází do důchodu zdejší farář Mgr. Vincent Randa. Krátce po svém odchodu na Slovensko 15. září 2001 umírá ve svém novém bydlišti Hlboké nad Váhom. Na uvolněné místo faráře farnosti byl jmenován Mgr. P. ROMAN CZUDEK.

TRADICE HUMANITÁRNÍCH AKCÍ V BAŠCE POKRAČUJE

 

Byli to především členové DIVADELNÍHO SOUBORU MLADÝCH z Frýdku - Místku se svým režisérem a vedoucím Ing. PETREM JONÁKEM, kteří v období let 2000 -2002 sehráli v sále kulturního domu v Bašce řadu úspěšných divadelních představení.

12. září 2000 soubor uvedl známou pohádkovou hru LOTRANDO A ZUBEJDA. Výtěžek z dobrovolného vstupného a sponzorských darů byl pořadateli věnován ve prospěch NADACE PARAPLE. Představení byli přítomni i herci Divadla Járy Cimrmana z Prahy. Na závěr benefičního představení poděkoval za finanční pomoc této Nadaci její představitel, herec a režisér ZDENĚK SVĚRÁK slovy:

„Já jsem trošku dojatý, takže odpusťte, že se mi chvěje hlas. Tady se stalo něco překrásného, ani ne tak divného. My, co hrajeme divadlo každý den, víme, jakou to dá práci takovou věc secvičit. A tady jsme seděli a říkali jsme si, kolik asi dnů, hodin a večerů na to padlo, ale ten výsledek, myslím stojí za to. Bavili se malí, velcí, čili já jménem Karla Čapka, podle jehož pohádky jsem ten text napsal, bych chtěl všem, kteří byli tady na jevišti, kteří hráli a zpívali, moc poděkovat i Vám za nečekanou sumu, kterou zítra odevzdám v Centru Paraple, které se stará o vozíčkáře. Já,když jsem sem jel, tak jsem si říkal - to bude asi dva tisíce, ale těch dvacet pět, to je rána."

Další benefiční představení, které tento soubor sehrál byla hra se zpěvy a tanci KARLŠTEJN.

20. června 2002 ve prospěch Sportovního sdružení vozíčkářů z Frýdku-Místku, předseda pan Radek Krupa, výtěžek 17 620 Kč.

20. června 2002 jako příspěvek na znovupostavení požárem zničeného kostela v Ostravě - Hrabové, odesláno 16 350 Kč.

DALŠÍ BENEFIČNÍ AKCE

8. června 2002 připravila ZŠ v Bašce výstavu žákovských a rukodělných prací žáků školy. Asi 150 dětí této školy pak na jevišti uvedlo pohádkovou hrou: DUHOVÁ POHÁDKA. Na konto NADACE POMOZME DĚTEM byla jako výtěžek z těchto akcí odeslána částka 7 000 Kč

7. září 2002 se podařilo získat při DNI SOLIDARITY, který ve sportovním areálu v Kunčičkách u Bašky uspořádala MS ODS, asi největší výtěžek z jedné benefiční akce. Spolu s dalšími pořadateli akci připravil pan IVO BÍLEK a přinesla finanční výtěžek 34 800 Kč. Tato částka byla iniciátory osobně předána manželům LEMBERGEROVÝM v obci KATOVICE u Strakonic. Podle vyjádření starosty obce Ing. Tomáše Hajduška patřila v této jihočeské obci povodněmi značně postižené, k rodinám nejpotřebnějším.

25. srpna 2002 se rovněž na pomoc postiženým povodním uskutečnila dobrovolná sbírka v kostele sv. Václava v Bašce - místní farníci vybrali částku 23 150 Kč.

K pomoci se přidala i prodejna drogérie BÉJA v Bašce, která ve spolupráci s NADACÍ ADRA vybrala od dobrovolných dárců z Bašky, Kunčiček u Bašky a Hodoňovic částku 23 163 Kč.


IN MEMORIAM

Emil ŠTIVAR (*1909 +27.9.1999) - Ve věku devadesáti let zemřel v Kunčičkách u Bašky známý lidový vypravěč, autor řady humorných příběhů, který byl široké veřejnosti našeho regionu znám jako STRÝK LIPIŇOK.

 

Miloslav ŠÁREK (*1931 +21. 5. 2000) - Rozloučili jsme se s rodákem z Bašky, který značnou část svého života věnoval tomu, aby život v Bašce byl bohatší. Dlouholetý náměstek a později tajemník bývalého Místního národního výboru v Bašce (1973 - 1989) se výrazně podílel na realizaci významných staveb v obci, které slouží potřebám občanů dodnes (kulturní dům, sportovní areál v Kunčičkách u Bašky a další stavby).


Události volebního období 2002 - 2006

Současně s komunálními volbami se ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 konalo i druhé kolo voleb do SENÁTU ČR.V jednotlivých částech obce získali jejich kandidáti následující počet hlasů:
Ing. Fr. KOPECKÝ (ODS): 282 (Baška), 92 (Hodoňovice), 198 (Kunčičky u Bašky), celkem 572
Mgr. Ivan VRBA (KSČM): 284 (Baška), 81 (Hodoňovice), 173 (Kunčičky u Bašky), celkem 538

VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA BAŠKY

Politická strana získané hlasy % podíl získaných hlasů počet mandátů
KSČM 7541 37,17% 6
KDU-ČSL 5911 29,13% 5
ODS 5704 28,11% 4
RMS 1134 5,59% 0

Rada obce:
Jiřina SÝKOROVÁ, KSČM - starostka obce
František CARBOL, KDU - ČSL - místostarosta obce
Ing.Tomáš BŘEŽEK, KDU - ČSL - 1. radní
Bc. Miroslav BUKOVJAN, KSČM - 2. radní
RNDR. Martin ČAJÁNEK, PhD., KDU - ČSL - 3. radní

Na 2. zasedání zastupitelstva obce Baška, konaném dne 18. 12. 2002 byl schválen PROGRAM ROZVOJE OBCE na období 2002 - 2006.

Na 4. zasedání zastupitelstva obce Baška, konaném dne 31. 1. 2003 byl mimo jiné schválen Rozpočet obce na rok 2003.

VÝSLEDKY REFERENDA O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII - 13. - 14. června 2003

Výsledky referenda v Bašce - ve všech jejich třech částech byly následující:
Počet oprávněných voličů: 2575
Referenda se zúčastnilo: 1640 tj. 64 %
Počet platných hlasů: 1596
Počet hlasů ANO: 1247 tj. 77,2 %
Počet hlasů NE: 349 tj. 22,8 %

V ROCE 2003 JSME SI PŘIPOMNĚLI

Výročí 100. nedožitých narozenin básníka, propagátora LUŽICE a význa-mného kulturního pracovníka, který v obci prožil 15 let svého života - BOHUMILA MARKA (* 3. 12. 1903 Dolní Bludovice + 17. 8. 1982). 5. prosince 2003 byla na jeho počest uspořádána výstavka, přednáška Dr. Petra Kalety s kulturním programem.

 

715 let od poprvé písemně doloženého historického zápisu o existenci Kunčiček u Bašky 1288

615 let dříve samostatné obce Hodoňovice

80 let od zahájení provozu v bašťanské cihelně (na jaře roku 1923)

75 let od dostavění a slavnostního otevření školy v Hodoňovicích (24. srpna 1928)

70 let od dostavění kostela sv. Václava v Bašce (1933)

65 let od založení fotbalového oddílu - Sportovní sdružení Kunčičky - Baška - Hodo-ňovice (červen 1938)

Tyto významné události v historii obce byly v průběhu roku připomenuty výstavkami, besedami, koncerty a články v regionálním tisku a informacemi vysílanými v rozhlasových mediích.

 

Kromě významných jubileí se uskutečnily zajímavé besedy např. s Mgr. Jaromírem Šlosarem, redaktorem České televize Ostrava o televizním dokumentu PETR BEZRUČ BEZ ZÁRUKY, dále s dlouholetou sekretářkou Petra Bezruče PhDr. Zdenkou Tomáškovou o její knize ORTEL SAMOTY, s Dr. Petrem Kaletou o vztahu básníka Bohumila Marka k Lužici, či s ThDr. Josefem Hromádkou, místopředsedou první Československé federální vlády "národního porozumění" z roku 1990 o dojmech ze setkání světových politiků v jihokorejském Soulu v únoru 2004.

KULTURNĚ - SPOLEČENSKÝ ŽIVOT OBCE

K obohacení života obce výrazně přispívá celá řada spolků a organizací, stejně tak školy, ale i některé komise obce (sportovní, kulturní). K nejvýznamnějším uskuteč-něným aktivitám patří činnost Seniorklubu Bašky a mimořádně úspěšná činnost Lašského smíšeného pěveckého sboru. V roce 2003 vystoupil na 12 samostatných koncertech např. v Kolíně, Poděbradech a také získal umístění ve stříbrném pásmu v konkurenci řady zahraničních sborů na mezinárodní pěvecké soutěži v Olomouci.

Většina kulturně - společenských akcí se koná v KD Baška. Proběhly zde nejen taneční zábavy a plesy, ale také kulturní programy škol, vystoupení profesionálních umělců. K těm nejúspěšnějším v roce 2003 patřil zábavný pořad Abeceda hvězd s hlavním protagonistou VLADIMÍREM HRONEM (21. května 2003). Potě-šující je i skutečnost, že se zásluhou manželů Ivoše a Drahomíry Bílkových a mnoha dalších nadšenců podařilo uskutečnit již II. Modní přehlídku, která se rovněž setkala s mimořádným ohlasem.

Pokračovaly již tradiční třídenní autobusové zájezdy Za poznáním krás naší vlasti. Někteří z účastníků tohoto zájezdu se v září 2003 zúčastnili i natáčení populárního televizního pořadu HOGO - FOGO v ateliérech na Barandově.

FRAN SMĚJA BY BYL SPOKOJEN

Zcela mimořádnou a velice úspěšnou akcí byla výstava poštovních holubů, která se uskutečnila v sobotu 15. listopadu 2003 v sále KD Bašky. Pořadatelem bylo Sdružení chovatelů REGION BESKYDY. Na výstavě chovatelů pásma SEVER se sešli chovatelé nejenom z Bašky, ale prakticky z větší části Moravskoslezského kraje.

A proč je v nadpisu uváděno jméno, dříve tak oblíbeného slezského básníka a spisovatele? Především proto, že FRAN SMĚJA v době II. světové války žil v Baš-ce a jako zanícený chovatel poštovních holubů přispěl k založení bašťanského Spolku chovatelů poštovních holubů, který rozhodně jednomu ze svých zakladatelů hanbu nedělají.

CHARITATIVNÍ ČINNOST POKRAČUJE

 

V prosinci 2003 se z iniciativy Římskokatolické farnosti ve Skalici a s podporou obce Bašky uskutečnil v místním sále benefiční koncert s názvem NEBUĎME LHOSTEJNÍ. Výtěžek z do-brovolného vstupného a sponzorských darů 21 200 Kč byl určen CHARITĚ OSTRAVA na konto výstavby hospicového domu v našem regionu.

Neméně úspěšné byly výsledky TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY, která za celou obec BAŠKU vynesla 28 945 Kč (leden 2004).

IN MEMORIAM

 

Jaromír CHROMIÁK (*26. květen 1935 +29. leden 2004) - V úterý 3. února 2004 byla obřadní síň frýdeckého hřbitova zcela zaplněna smutečními hosty, kteří se zde přišli naposled rozloučit s panem Jaromírem Chromiákem, dlouholetým slévačem bašťanské Tatrovky, který byl v letech 1974 - 1980 tajemníkem tehdejšího MNV a 1980 - 1999 předsedou MNV v Bašce. Výrazně se podílel na vybudování staveb, bez kterých si ani v současnosti nedovedeme život v obci představit.
Pan JAROMÍR CHROMIÁK, i když už mezi námi není, bude dále žít v našich vzpomínkách a svých činech.

Joomla SEF URLs by Artio