Adresáře Formuláře

Dokumenty

dokument Čestné prohlášení - studenti

Čestné prohlášení k osvobození místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro studenty

pdf Dodatek ke kulturním akcím

spreadsheet Prohlášení o vlastnictví chaty

Prohlášení pro poplatníka - fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.

Kategorie