dokument Žádost o povolení sjezdu

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění