Adresáře Formuláře

Dokumenty

dokument Čestné prohlášení - studenti Populární

provedl 347 stažení

Stažení (doc, 21 KB)

cestne-prohlaseni-studenti.doc

Čestné prohlášení k osvobození místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro studenty

pdf Dodatek ke kulturním akcím

provedl 63 stažení

Stažení (pdf, 539 KB)

Dodatek_ke_kulturnim_akcim.pdf

dokument Hlášení hudební produkce, poplatek ze vstupného Populární

provedl 217 stažení

Stažení (doc, 48 KB)

hlaseni-hudebni-produkce-vstupne.doc

Hlášení hudební produkce a poplatek ze vstupného.

dokument Návrh na pořízení územního plánu Populární

provedl 222 stažení

Stažení (doc, 26 KB)

navrh-porizeni-uzemniho-planu.doc

Návrh na pořízení územního plánu (§ 46 zákona č. 183/2006 Sb.)

dokument Oznámení o navýšení počtu popelnic Populární

provedl 220 stažení

Stažení (doc, 25 KB)

oznameni-o-navyseni-poctu-popelnic.doc

dokument Přihláška k vítání občánků Populární

provedl 219 stažení

Stažení (doc, 30 KB)

prihlaska_k_vitani.doc

spreadsheet Prohlášení o vlastnictví chaty Populární

provedl 231 stažení

Stažení (xls, 29 KB)

prohlaseni-chaty.xls

Prohlášení pro poplatníka - fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.

dokument Žádost o obecní byt Populární

provedl 238 stažení

Stažení (doc, 40 KB)

zadost-obecni-byt.doc

Žádost o zapsání do seznamu uchazečů pro uzavírání nájemních smluv o užívání bytů obce

dokument Žádost o poskytnutí informace Populární

provedl 201 stažení

Stažení (doc, 116 KB)

zadost-poskytnuti-informace.doc

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

spreadsheet Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace Populární

provedl 209 stažení

Stažení (xlsx)

zadost-o-poskytnuti-dotace.xlsx

Formulář pro žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška.

dokument Žádost o povolení kácení dřevin Populární

provedl 301 stažení

Stažení (doc, 83 KB)

zadost-povoleni-kaceni-drevin.doc

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

dokument Žádost o povolení sjezdu Populární

provedl 273 stažení

Stažení (doc, 32 KB)

zadost-povoleni-sjezdu.doc

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

dokument Žádost o přidělení čísla popisného Populární

provedl 286 stažení

Stažení (doc, 30 KB)

zadost-prideleni-cisla-popisneho.doc

Žádost o přidělení čísla popisného – evidenčního

pdf Žádost o snížení množství odváděných odpadních vod Populární

provedl 206 stažení

Stažení (pdf, 253 KB)

2017-Zadost-o-snizeni-mnozstvi-odpadnich-vod.pdf

dokument Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad Populární

provedl 333 stažení

Stažení (doc, 21 KB)

zadost-vraceni-preplatku-odpady.doc

Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad (místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky obce Baška č. 1/2010)

dokument Žádost o vrácení přeplatku poplatku za psa Populární

provedl 258 stažení

Stažení (doc, 20 KB)

zadost-vraceni-preplatku-pes.doc

Žádost o vrácení přeplatku poplatku za psa (místní poplatek ze psů dle obecně závazné vyhlášky obce Baška č. 1/2010 o místních poplatcích) např. z důvodu změny trvalého pobytu nebo úmrtí psa.

dokument Žádost o zvláštní užívání komunikace Populární

provedl 256 stažení

Stažení (doc, 40 KB)

zadost-zvlastni-uzivani-komunikace.doc

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací (provádění stavebních prací, položení inženýrských sítí, ... )