Informujeme Vás o změnách jízdních řádů platných od 1.9.2019 do 14.12.2019.

 Linka č. 3: směr Místek

 Nově spoj č. 5 odjezd. ze zast. Baška, Hodoňovice, Kamenec v 5:17 hod.

Nahradí linku 19 spoj 3, který bude zrušen.

Nově spoj č. 9 odjezd ze zast. Baška, Hodoňovice, Kamenec v 6:17 hod.

Nahradí linku 19 spoj 5, který bude zrušen.

Nově spoj č. 37 odjezd ze zast. Baška, Obecní úřad v 12:27 hod.

Nově spoj č. 41 odjezd ze zast. Baška, Obecní úřad v 13:27 hod.

Nepojedou přes Hodoňovice, ale přímo do Kunčiček (tyto spoje řešily odvoz žáků z náhradní budovy ZŠ v Hodoňovicích).

Nově spoj č. 47 odjezd ze zast. Baška, Hodoňovice, Kamenec v 14:51 hod.

Nahradí linku 19 spoj 19, který bude zrušen.

Linka 3: směr Baška

Spoj č. 28 bude zkrácen do zastávky Baška, Obecní úřad příj. v 12:53 hod.

Nebude pokračovat do Baška, Hodoňovice, škola.

Spoj č. 30 bude zkrácen do zastávky Místek, Letná příj. 13:12 hod.,

Frekvenci převezme linka 19 spoj 12 odjezd 13:15 hod.

Nově spoj č. 32 bude prodloužen do zast. Baška, Obecní úřad příj.13:49 hod.

Nahradí linku 19 spoj 5, který bude zrušen.

 Linka 19 : směr Místek 

Spoje č. 3 (v 5:21 hod.) a č. 5 (v 6:17 hod.) ze zastávky Baška, Hodoňovice,

Kamenec jsou zrušeny – nahradí je linka č. 3 spoje (č. 5 odj. 5:17 hod. a č. 9 odj. v 6:17 hod.).

Nově spoj č. 7 ze zast. Baška, Hodoňovice, Kamenec (v 7:52 hod.) po zastávku

Místek Riviera, následně spoj č. 52 linka 4, do zast. Místek, poliklinika přij.

8:19 hod. U tohoto spoje se pojede jedním autobusem, pouze na zastávce Místek, Riviéra se na voze změní číslo linky. Na autobuse bude napsána vždy cílová stanice Místek, Poliklinika.

 Linka 19 : směr Baška

Spoj č. 2 odjezd ze zast. Frýdek, aut. nádr. v 5:50 hod. je zrušen.

Nahrazen je prodloužení linky 17 spoj č. 4 ze zast. Frýdek, Lískovecká odj. 5:32

hod. do zast. Baška, Hodoňovice, transformátor přij. 6:13 hod..

Nově spoj č. 45 linky 4 z Místek, poliklinika v 10:36 hod., po zastávku Místek Riviera, následně spoj č. 8 linky 19, do Baška, Hodoňovice, Kamenec příj. 10:59 hod. U tohoto spoje se vždy pojede jedním autobusem, pouze na zastávce Místek, Riviéra se na voze změní číslo linky. Na autobuse bude napsána vždy cílová stanice Baška, Hodoňovice, Kamenec.

 Nově spoj č. 12 ze zást. Místek, aut. nádr. odj. 13.05 hod.

(místo původní Místek, poliklinika).

Nově spoj č. 14 ze zást. Lískovec Fabík točna ve13:56 hod.

(nezastavuje Místek, Poliklinika), přes Ostravská, Anenská a Politických obětí

do Baška – Hodoňovice, Kamenec příj. 14:29 hod..

Linka 14 : směr Janovice

Spoj č. 7 ze zast. Frýdek, Zámecké nám. odj. 7:18 hod.

zkrácen po zastávku Janovice, škola příj. 7:45 hod..

Nově spoj č.15 ze zast. Baška, Obecní úřad 13:18 hod.

po zastávku Baška, Malá Baška příj. 13:22 hod.

 

Pro bližší informace navštivte kancelář č. 11 OÚ Baška, nebo na webu www.csad.cz