Z důvodu opravy kanalizační přípojky v Kunčičkách u Bašky bude tuto sobotu 28. 3. 2020 od 7.00 do neděle 29. 3. 2020 19.00 hodin neprůjezdná komunikace od Hasičské zbrojnice po pobočku u Stonavských. Do ulice bude možné vjet a pak následně vyjet pouze jednou stranou. Ke všem domům je zajištěn příjezd. V této souvislosti bude Městská hromadná doprava odkloněna na objízdnou trasu.

Ve směru do Místku jsou přemístěny tyto zastávky:

Nová zastávka Kunčičky u Bašky rozcestí k Bašce bude přemístěna na chodník před přechodem pro chodce u Hasičské zbrojnice v Kunčičkách u Bašky.

komunikace Baska zastavka 1

Zastávka Kunčičky u Bašky, škola bude zrušena.

Zastávka Kunčičky u Bašky u Stonavských je přemístěna na zastávku Místek Bahno Letná.

komunikace Baska zastavka 2

Ve směru do Bašky jsou přemístěny tyto zastávky:

Zastávka Kunčičky u Bašky u Stonavských je přemístěna do odbočovacího pruhu silnice I/56  ve směru na Frýdlant nad Ostravicí ( u podchodu).

komunikace Baska zastavka 3

Zastávka Kunčičky u Bašky, škola bude zrušena.

Zastávka Kunčičky u Bašky rozcestí k Bašce bude přemístěna před RD č.p. 45

komunikace Baska zastavka 4