Práce na výstavbě obchvatu Frýdku-Místku, kterou realizuje stát prostřednictvím státního podniku Ředitelství silnic a dálnic, zkomplikují dopravu ve městě. Po dobu dvou měsíců bude zcela uzavřena část velmi frekventované komunikace Příborská, která slouží jako hlavní tah na Nový Jičín a Český Těšín. Důvodem je realizace staveb „D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa“ a „D56 Frýdek-Místek, připojení na D48“.  Mapa objížďky

Doba trvání uzavírky: 16. 5. – 17. 7. 2021

etapově podle postupu prací

16. 5., od 12 hod. (neděle) – 28. 5., do 18 hod. (pátek) 1. etapa

28. 5., od 18 hod. (pátek) – 30. 5., do 18 hod. (neděle) 2. etapa

6. 6., od 18 hod. (neděle) – 2. 7., do 18 hod. (pátek) 3. etapa

2. 7., od 18 hod. (pátek) – 4. 7., do 18 hod. (neděle) 2. etapa

4. 7., od 18 hod. (neděle) – 17. 7. (sobota) 1. etapa

Úplná uzavírka – provoz bude veden objížďkami ve 3. etapách:

1. etapa: uzavírka sil. I/48 Příborská od křižovatky s dálnicí D48 po křižovatku s MK Pod Štandlem 

2. etapa: uzavírka sil. I/48 Příborská od křižovatky s dálnicí D48 po křižovatku s MK Pod Štandlem a současně úplná uzavírka sil. I/48 v místě budoucího mostu dálnice D56 – montáž bednění NK mostu

3. etapa: uzavírka sil. I/48 Příborská od křižovatky s dálnicí D48 po křižovatku s MK Pod Štandlem a současně omezení provozu na sil. I/48 – podjezdná výška 4,1m v místě budoucího mostu dálnice D56 – výstavba mostu

Navržené objízdné trasy:

1. etapa

od dálnice D48 po původní sil. I/48, po místních komunikacích, sil. II/473 přes novou okružní křižovatku na sil. I/48 a zpět

2. etapa:

1. od dálnice D48 po původní sil. I/48, po místních komunikacích, sil. II/473 přes novou okružní křižovatku na sil. I/48 na MK ul. Kvapilova, sil. III/4848, ul. Palkovická, Podpuklí, sil. I/56 a zpět

2. ve směru od Ostravy z D56 exitem v km 52 Frýdek-Místek, centrum na sil. II/473 ul. 17. listopadu po místních komunikacích na D48

3. etapa: pro vozidla s výškou do 4,1m:

1. od dálnice D48 po původní sil. I/48, po místních komunikacích, sil. II/473 přes novou okružní křižovatku na sil. I/48 a zpět

2. od Ostravy z D56 exitem v km 52 Frýdek-Místek, centrum na sil. II/473 ul. 17. listopadu po místních komunikacích na D48

3. od Českého Těšína, resp. Frýdlantu n. O. z okružní křižovatky u Tesco přes parkoviště Tesco na MK Collo-louky, sil. II/473 ul. 17. listopadu po místních komunikacích na D48

Foto