Dne 11. a 12. 8. 2018 proběhne úplná uzavírka silnice II/477 za účelem pokládky finální živičné vrstvy na ulici Jamnická, a tím dojde i k vynechání autobusových zastávek na této silnici. Úplná uzavírka dne 11. 8. 2018: vynechání zastávek "Baška u Cihelny" až "Staré Město střed". Bude umožněno odbočení do Skalice. Úplná uzavírka dne 12. 8. 2018: vynechání zastávky "Staré Město střed". Autobusy do Skalice pojedou po objízdné trase. 

Investorem opravy je Správa silnic Moravskoslezského kraje, realizační firma Alpine Bau CZ, a.s.