Vážení občané,

z důvodu rekonstrukce bude v období od 19.8.2019 - 15.12.2019 úplná uzavírka mostu ev.č. 477-032 přes místní potok v Bašce v úseku mezi domy č.p. 186 a 270.

 Objízdá trasa bude vedena po vybudované provizorní komunikaci dle přiloženého plánku souběžně se silnicí II/477, provoz řízen SSZ.

 Odpovědná osoba: Ing. Ondřej Nádraský, tel: 737 283 812, MAKOS a.s., Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice.

 

Z důvodu posunutí dodávky materiálu na vybudování objízdné komunikace v rámci rekonstrukce mostu přes místní potok v Bašce, bude provoz řízen semafory od 10.9.2019.

 

Děkujeme za pochopení