Upozorňujeme občany, že most přes potok u cihelny v Bašce, zejména však lávka pro pěší je v havarijním stavu a je uzavřena pro chodce! Obchůzná trasa vede přilehlými ulicemi a parkoviště pod přehradou.

Jedná se o most na sil. II/477 přes vodní tok u cihelny v Bašce, zejména však lávka pro pěší přes tento vodní tok (křížení parc. č. 796 a parc. č. 2023). Levá část mostu (ze směru od Frýdku-Místku) se nedá užívat vozidly ani chodci.

Správce silnice II/477 objednal mimořádnou prohlídku tohoto mostu, která vyústila v závěr – levou polovinu mostu okamžitě uzavřít pro veškerý provoz do doby odstranění poruchy.

Dle závěrů mostní prohlídky Obec Baška lávku pro pěší na tomto mostě okamžitě uzavřela a pro chodce vyznačila obchůznou trasu vedoucí po přilehlých místních komunikacích a parkoviště pod přehradou. Na lávku pro pěší platí ZÁKAZ VSTUPU!

Zástupce obce nyní vstoupili v jednání se zástupci Moravskoslezského kraje s cílem synchronizovat opravy všech částí předmětného mostu, vč. lávky pro pěší.

Omlouváme se za vzniklé komplikace vzniklé vlivem rekonstrukce vozovkového krytu.

Daniela Mročková
Správa místních komunikací

mapa mostek