Dopravní informace

ŘSD ČR informuje občany, že zítra 26.10.2021 v průběhu dopoledne bude prováděna finální pokládka povrchu vozovky z výjezdu 1/56 do místní části Hodoňovice, Kamenec. Může tak docházet k částečnému omezení dopravy. Vzhledem k této situaci nebude od 11:00-14:00 do části Hodoňovice, Kamenec zajíždět MHD. Koncová zastávka všech linek bude Hodoňovice, Transformátor.

Obecní úřad informuje o úplné uzavírce místní komunikace s nařízenou objížďkou, a to po dobu od 22.10. 2021 do 18.11. 2021. Jedná se o uzavírku místní komunikaci na pozemku parc. č 947/1, k.ú. Hodoňovice (kolem hřbitova) a pro objízdnou trasu je zvolena místní komunikace kolem hasičské zbrojnice, dále kolem střediska „Na kopečku“ a dále po účelové komunikaci na pozemku parc.č. 927/2 k.ú. Hodoňovice, viz. přiložená mapka.

 Ředitelství silnic a dálnic informuje, že pokračuje částečnou uzavírku silnice I/56 z důvodu opravy povrchu vozovky etapou 1.5 a to v termínu 10.10.2021 – 11.11.2021.

 

Etapa 1.5 – uzavírka levého jízdního pásu v km 57,700 – 61,330 (směr Frýdlant nad Ostravicí). 

Práce na výstavbě obchvatu Frýdku-Místku, kterou realizuje stát prostřednictvím státního podniku Ředitelství silnic a dálnic, zkomplikují dopravu ve městě. Po dobu dvou měsíců bude zcela uzavřena část velmi frekventované komunikace Příborská, která slouží jako hlavní tah na Nový Jičín a Český Těšín. Důvodem je realizace staveb „D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa“ a „D56 Frýdek-Místek, připojení na D48“.  Mapa objížďky

Od pondělí 12. 04. 2021 dochází k obnovení provozu školních spojů na převážné většině příměstských autobusových linek.

Od soboty 10. 04. 2021 dojde k obnovení víkendových spojů, které byly omezeny od soboty 13. 03. 2021.