Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost Rady obce Baška ze dne 25.1.2017

Přítomni: R. Tomáš, P. Alexa, M. Válek
Omluven: R. Bohačík, R. Bystroň, D. Vrubel
Nepřítomni: J. Amzler, J. Zámečník

Projednávané body:

  1. Trasa cyklostezky Ostrava – Beskydy přes obec Baška:
    Komise upozorňuje na skutečnost, že trasa cyklostezky Ostrava – Beskydy je zakreslena v platném územním plánu (viz zápis ze schůze dne 23.11.2016). Změnu trasy je třeba zahrnout na připravovaného územního plánu.
  2. Chodník v Kunčičkách u Bašky:
    V souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou Základní školy Baška a výukou v náhradních prostorách v Domově seniorů v Kunčičkách u Bašky od 1.9.2017 doporučuje komise vybudovat provizorní chodník podél místní komunikace od křižovatky se silnicí II/477 u mostu přes Ostravici k Domovu seniorů.
  3. Návrh na odvolání členů komise:
    Komise navrhuje odvolat podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, §102, odst. 2, pís. h) členy komise, kteří se více než rok neúčastní práce komise, jmenovitě: J. Amzlera a J. Zámečníka.

Příští schůze komise se uskuteční 8. 3. 2017 (středa) v 16:00 na Obecním úřadě Baška.