Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost Rady obce Baška ze dne 23.11.2016

Přítomni: R. Tomáš, P. Alexa, R. Bohačík, M. Válek
Omluven: R. Bystroň, D. Vrubel
Nepřítomni: J. Amzler, J. Zámečník

Projednávané body:

 1. Trasa cyklostezky Ostrava – Beskydy přes obec Baška:
  Předseda komise informoval o jednání zastupitelstva obce týkající se cyklostezky z Ostrava – Beskydy. V rámci rekonstrukce zázemí hřiště v Kunčičkách se předpokládá umístění restaurace v přízemí, tak aby ji mohli využívat projíždějící cyklisté.
  V platném územním plánu je trasa cyklostezky vedena po levém břehu Ostravice přes Olšinu, pod mostem silnice II/477 přes Ostravici a dále kolem Domova seniorů směrem na Kamenec. R. Bohačík informoval o námitkách ze strany myslivců proti trase cyklostezky po levém břehu Ostravice přes Olšinu směrem na Kamenec za mostem silnice II/477. Uvedenou oblast využívají myslivci a není zde možné zajistit bezpečnost cyklistů. R. Tomáš informoval o zájmu některých podnikatelů v obci na vedení trasy přes Kunčičky. Zároveň upozornil na zvýšenou prašnost povrchu komunikace u pozemku p. Urbiše v Kunčičkách. V sezóně v sobotu zde napočítal průjezd 300 cyklistů za hodinu.
  Komise připomíná svůj návrh alternativní trasy cyklostezky od mostu silnice II/477 přes Ostravici po pravém břehu řeku směrem na Pržno (viz zápis komise ze dne 18.2.2015). Předseda komise se informuje na Povodí Odry ohledně stanoviska k možným variantám trasy cyklostezky po levém a pravém břehu řeky Ostravice. Do plánované změny územního plánu komise doporučuje zapracovat návrh na novou trasu cyklostezky.
 2. Parkování v obci:
  1. Točna na Kamenci:
   Navrhujeme povolit výjimku parkování na vyhrazených místech pro místní obyvatele a pro návštěvy.
  2. Hřbitov v Bašce:
   Komise doporučuje zřízení autobusové zastávky u hřbitova v Bašce podpořené peticí občanů. Akutní je rovněž vybudování parkoviště u hřbitova. Současná parkovací plocha před vstupem do hřbitova je nedostatečná a navíc nevyhovující z hlediska bezpečnosti. Navrhujeme odkoupení či pronájem části pozemků okolo hřbitova a jejich využití jako parkoviště.
 3. Nová komunikace na Dřevěný kopec:
  Komise navrhuje využít při jednání o vykoupení pozemků pro plánovanou komunikaci od přehrady Baška na Dřevěný kopec skutečnost, že trasa této komunikace je ve schváleném územním plánu obce.
 4. Další podněty:
  1. Komise opětovně upozorňuje na rozbitou mřížku u pojezdového odvodňovacího žlabu na odbočce k parkovišti pod přehradou ze silnice na Skalici (viz zápis ze schůze 23.10.2017).
  2. Komise upozorňuje na nutnost zlepšit bezpečnost u podchodu pod silnicí I/56 v Hodoňovicích. Vhodná by byla instalace zábrany u místní komunikace na Kamenci, která zamezí cyklistům v rychlém průjezdu podchodem.
  3. Komise žádá občany, aby odstranili kameny a tyčky u místních komunikací a neblokovali tak jejich zimní údržbu. Ze stejného důvodu komise žádá o omezení parkování podél komunikací v zimním období.
 5. Přehled připomínek občanů a komise k dopravně-bezpečnostní situaci v obci:
  Komise odsouhlasila zveřejnění seznamu všech připomínek občanů i členů komise k dopravně-bezpečnostní situaci v obci na internetových stránkách komise doprava-bezpecnost-baska.webnode.cz a v případě souhlasu administrátora obecních stránek i na www.baska.cz v sekci Komise. Zároveň bude u každé připomínky uvedeno, zda již byla vyřešena a jakým způsobem.

Předseda komise děkuje za práci a zápisy P. Alexovi a M. Válkovi za celoroční práci v komisi.

Příští schůze komise se uskuteční 25.1.2017 (středa) v 16:00 na Obecním úřadě Baška.