Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost Rady obce Baška ze dne 18. 5. 2016

Přítomni: R. Tomáš, P. Alexa
Omluven: J. Zámečník
Nepřítomni: J. Amzler, R. Bohačík, D. Vrubel, J. Zámečník
Hosté: D. Blahut, M. Válek

Projednávané body:

  1. Připomínky občanů:
    Komise dostala vyjádření k návrhu trasy cyklostezky k přehradě Baška podle zápisu ze schůze dne 20.4.2016. Kritickým místem je krátký úsek vedený po koruně přehradní hráze. Vhodnější a bezpečnější by byla trasa mimo přehradní hráz. D. Blahut informoval o jednání starostky obce I. Babicové s Povodím Odry, které by souhlasilo s vedením cyklostezky pod hrází včetně přemostění Baštice.
  2. Dopravní řešení centra obce: P. Alexa informoval o diplomové práci studenta Fakulty stavební VŠB-TUO, který se zabývá řešením dopravní situace v centru obce včetně křižovatky silnice II/477, umístění zastávek autobusů a rozšíření parkovacích míst. Práce by měla být hotova po letních prázdninách.
  3. Železniční zastávka v Bašce: D. Blahut upozornil, že v případě spojení místního referenda s volbami, ponese část nákladů obec a je třeba zjistit v jaké výši. Komise se pověřila P. Alexu, aby se informoval na Správě železniční dopravní cesty na výsledek studie týkající se elektrizace trati Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí a na další plány s touto tratí.
  4. Příští schůze komise se uskuteční 22. 6. 2016 v 16 h na Obecním úřadě Baška.