pdf Vyhodnocení vlivu Změny č. 1 Územního plánu na udržitelný rozvoj území Populární

provedl 119 stažení

Stažení (pdf, 2.04 MB)

UP-Baska-Vyhodnoceni_predpokl_vlivu_Z1_Baska-URU0417.pdf