pdf Vyhodnocení vlivu Změny č. 1 Územního plánu na životní prostředí

provedl 99 stažení

Stažení (pdf, 3.62 MB)

UP-Baska-Vyhodnoceni_vlivu_ZP_SEA_Baska_text.pdf

Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů územních plánů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb.