4f8afae77f252_2Od kolaudace kanalizace uplynulo již x měsíců, mnoho obyvatel Bašky je již napojeno, avšak část z nich stále neučinila pro napojení žádné kroky. Občané, kteří podali do konce měsíce dubna loňského roku své projekty na obecní úřad, bohužel stále čekají na vydání územního souhlasu.

Oprávněně si kladou otázku, v čem je problém. Stavební úřad se v současnosti striktně drží zákona a vyžaduje veškeré přílohy, z tohoto důvodu se vyřizování souhlasů zdrželo. U mnoha projektů se čeká na vyjádření v lepším případě bank, v horším exekutorů, kteří nejsou vždy snadno dohledatelní. U další nezanedbatelné části přípojek je nutné vyjádření vodoprávního úřadu, silničního správního úřadu, v některých případech tkví problém ve věcných břemenech, kdy lidé, pro něž byla tato břemena zřízena, již nežijí, ale na listech vlastnictví jsou stále uvedeni, proto stavební úřad žádá jejich souhlas, což samozřejmě není možné.

Byly učiněny pokusy o nějaký kompromis, ty však byly ze strany stavebního úřadu zamítnuty. Samozřejmě je pochopitelné, že ani stavební úřad se nechce dostat do potíží například kvůli chybějícímu podpisu, faktem ovšem zůstává, že se práce na vyřízení územních souhlasů zkomplikovala.

Dalším problémem jsou chyby v projektových dokumentacích, které nejsou zpracovány tak, aby splňovaly požadavky stavebního úřadu, proto byly dokumentace vráceny a musí být projektanty opraveny. Toto způsobuje další zpoždění, poněvadž projektanti mají i jinou práci a nemůžou se věnovat pouze přípojkám.

Omlouváme se občanům, že nejde vše tak, jak bychom si všichni přáli, a prosíme je o trpělivost a spolupráci.