Oznamujeme občanům, že s účinností od 1. ledna 2021 se mění ceny vodného a stočného v obci Baška.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. schválily na základě usnesení představenstva akciové společnosti v souladu s platnou legislativou nové ceny vodného s účinností od 1. ledna 2021 takto:

Voda pitná (vodné)    – 43,52 Kč/m(bez DPH)

                                    – 47,87 Kč/m(vč. 10% DPH).

 Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2021, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Obec Baška navrhla a Zastupitelstvo obce na svém 17. zasedání dne 26.11. 2020 schválilo cenu stočného pro rok 2021; dle finanční analýzy zpracované v rámci žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a odsouhlasena SFŽP ČR takto:

Odpadní voda (stočné)    – 45,42 Kč/m3 (bez  DPH).

                                           – 49,96 Kč/m3 (vč. 10% DPH).

Výše stočného byla navržena ve finanční analýze, která byla součástí žádosti o dotaci z programu SFŽP ČR, a to pro každý rok, kdy bude kanalizace ve vlastnictví Obce Baška, což byla jedna z podmínek získání dotace. Kanalizace musí být ve vlastnictví Obce nejméně 10 let od kolaudace, výše stočného je tedy stanovena až do roku 2024.

Tato informace je součástí Usnesení Zastupitelstva obce.