Oznamujeme občanům, že s účinností od 1. ledna 2020 se mění vodo-topoceny vodného a stočného v obci Baška.

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. schválily na základě usnesení představenstva akciové společnosti v souladu s platnou legislativou nové ceny vodného s účinností od 1. ledna 2020 takto:

Voda pitná (vodné) - 47, 27 Kč/m3 (vč. 15% DPH).

 

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2020, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

 

Obec Baška navrhla a Zastupitelstvo obce dne 12. 12. 2019 schválilo cenu stočného pro rok 2020, dle finanční analýzy zpracované v rámci žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a odsouhlasena SFŽP ČR takto:

Odpadní voda (stočné) - 49,56 Kč/m3 (vč. 15% DPH).

Výše stočného byla navržena ve finanční analýze, která byla součástí žádosti o dotaci z programu SFŽP ČR, a to pro každý rok, kdy bude kanalizace ve vlastnictví Obce Baška, což byla jedna z podmínek získání dotace. Kanalizace musí být ve vlastnictví Obce nejméně 10 let od kolaudace, výše stočného je tedy stanovena až do roku 2024.

Tato informace je součástí Usnesení Zastupitelstva obce.