Aktuální informace

OPZP-EU-logo

Oznamujeme občanům, že s účinností od 1. ledna 2021 se mění ceny vodného a stočného v obci Baška.

Oznamujeme občanům, že s účinností od 1. ledna 2020 se mění vodo-topoceny vodného a stočného v obci Baška.

kanalizacePracovníci Služeb obce Baška, mající na starost obecní kanalizaci, provádějí dennodenně dohled nad jejím provozem. Zvídavé občany bude jistě zajímat, jak celý proces funguje, co je nutné kontrolovat či co všechno ovlivňuje plynulý odtok splašků pryč z obce.

4f8afae77f252_2Od kolaudace kanalizace uplynulo již x měsíců, mnoho obyvatel Bašky je již napojeno, avšak část z nich stále neučinila pro napojení žádné kroky. Občané, kteří podali do konce měsíce dubna loňského roku své projekty na obecní úřad, bohužel stále čekají na vydání územního souhlasu.

kanalizace-v2Informace k realizaci:

Pro potřeby a realizaci kanalizační přípojky je samotná přípojka rozdělena na část veřejnoučást neveřejnou.