Sobota 3. září byla pro Hodoňovice velmi sváteční. Místní Sbor dobrovolných hasičů slavil 100 let od svého založení, a to byl pádný důvod toto výjimečné jubileum oslavit. Svatý Florián, patron hasičů, nám na sobotu objednal ukázkové počasí a již od brzkých ranních hodin probíhal v okolí hasičské zbrojnice čilý ruch.

Tento slavnostní den jsme zahájili v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde byla odsloužena mše svatá za všechny živé i zemřelé hasiče. Součástí mše bylo svěcení a požehnání hasičských předmětů a především sošky sv. Floriána, kterou věnoval dlouholetý člen SDH Hodoňovice p. Stanislav Němec. Tato soška je nyní umístěna na věži hasičské zbrojnice v Hodoňovicích, kde má své čestné místo ve výklenku a také je nasvícená. Nechť nás všechny ochraňuje nejen od ohně, ale všech přírodních katastrof. Děkan místecké farnosti vyzdvihl ve svém kázání zapojení dobrovolných hasičů do života obce, a to nejen jejich odbornou práci, ale také společenskou odpovědnost. Po skončení mše následovalo položení věnce u kříže na hřbitově a za hudebního doprovodu dechové kapely jsme uctili památku zpěvem státní hymny. Nabízené koláče byly už jen sladkou tečkou za touto částí dne.

Následovalo společné focení před hasičskou zbrojnicí a poté jsme se přesunuli do sálu místního Hostince U Čendy, kde byla zahájena slavnostní výroční schůze u příležitosti těchto oslav. Úvodní slovo měl starosta SDH Radek Bělík, který přivítal přítomné členy, jejich rodinné příslušníky, hosty z řad okolních SDH a také paní starostku Irenu Babicovou. Naše členka Katka Bělíková nás provedla historií sboru a bylo to ohlédnutí veskrze poučné a zajímavé. Následně jsme ocenili některé členy za dlouholetou spolupráci a členství v SDH. Slovo si vzala také paní starostka, která poděkovala za práci všem dobrovolníkům a vyjádřila přání skvělé spolupráce i do budoucna. Před společným obědem jsme měli možnost nahlédnout do historie také obrazově a skrze různé památeční předměty, a to díky expozici, která byla připravena v místním hostinci. Dobové a historické fotografie, ale i ty z let nedávných, hasičské předměty a pomůcky, ale také deníky, účetní knihy a kronika, to vše si zde mohli přítomní prohlédnout. Tato expozice byla přístupná veřejnosti po celý tento den a dny následující.

Po společném slavnostním obědě a výborných zákuscích z dílny Štěpánky Němcové začala odpolední část hasičských oslav, která byla věnována široké veřejnosti. Na zahradě Hostince U Čendy probíhala soutěž „Železný hasič“ v několika věkových kategoriích, točila se výborná cukrová vata, děti si mohly zaskotačit na skákacím hradě anebo si nechat namalovat něco hezkého na obličej. Slovem provázel náš člen Ondra Hajdušek, který se postaral o hudební aranžmá. Přítomní si mohli prohlédnout historickou hasičskou stříkačku, kterou nám laskavě zapůjčili hasiči z Metylovic. Zajímavým protikladem bylo její srovnání s plně a moderně vybaveným profesionálním zásahovým autem profesionálních hasičů z Frýdku-Místku. Odpolední program vyvrcholil veselým dováděním dětí v kopci voňavé pěny, kterou nám zajistilo SDH Sedliště. Hudbou nás v myšlenkách k tradicím v pozdním odpoledni přiváděla cimbálová skupina Slifka a se západem slunce nám  energii potřebnou do dalších let našeho sboru dodala skupina Rockstar FM.

Závěrem poděkování. Tomuto dni předcházely několikaměsíční přípravy a organizační schůzky. Velké díky patří především všem členům, kteří se aktivně zapojili do těchto příprav, mnohdy na úkor svého vlastního volného času. Děkujeme obci Baška za poskytnutí grantu, personálu Hostince U Čendy za perfektní a hladké zajištění servisu a poskytnuté prostory, firmě REAMO za laskavé zapůjčení skákacího hradu. Děkujeme za výborné koláče Ivě Maršálkové, za voňavé perníčky Vlaďce Bobkové, za domácí med Petru Frišaufovi a za výborné zákusky Štěpánce Němcové. Všem, kteří se akce zúčastnili, děkujeme za skvělou a neopakovatelnou atmosféru, kterou nám pomohli v tento slavnostní den vytvořit.

Joomla SEF URLs by Artio