Obecní policie

Velitel obecní policie ve spolupráci se školním metodikem prevence realizovali pro žáky naší základní školy 2 přednášky zaměřené na aktuální rizika ohrožující psychické a fyzické zdraví děti. První přednáška na téma šikana a kyberšikana se uskutečnila 24.11.2021 a zúčastnili se jí žácí 5. ročníku. Druhá přednáška o škodlivosti alkoholu a tabáku proběhla 2.12. 2021 a velitel obecní policie se zde specificky zaměřil na nebezpečí užívání žvýkacího tabáku, což bylo pro žáky 7. ročníku zajisté dobrým ponaučením.

Dne 9.11.2021 v době od 9:00 hod. do 13:30 hod. obecní strážníci na žádost usměrňovali dopravu podél komunikace do obce Janovice, a zajistili tak bezpečnost silničního provozu, neboť v této oblasti probíhalo ořezávaní stromů.          

Dne 26.10. 2021 v dopoledních hodinách byla provedena další část finální pokládky povrchu vozovky na komunikaci 1/56 v místě, kde silnice zatáčí do části Hodoňovice – Kamenec. V tuto dobu byl tudíž do této části obce omezen vjezd všem vozidlům. Komunikace byla řádně označena dopravním značením a část křižovatky byla zatarasena páskou. Přesto se našli řidiči, kteří nedbali dopravního značení a přes nově položený asfaltový koberec na Kamenec odbočili. Tito řidiči byli strážníky na místě vyřešeni v příkazním řízení uložením sankce v celkové výši 1600 Kč.

Dne 18.10. 2021 se jedna starší paní Bašky, která pravidelně odebírá obědy, nedostavila do školní jídelny. Vzhledem k jejímu vysokému věku požádaly pracovnice školy obecní policii, aby zjistila, zda se jí něco nestalo. Po příjezdu na místo bydliště strážníci objevili, že plot kolem domu je řádně zajištěn, branka uzamčena a poštovní schránka je nevybraná. Když vstoupili na pozemek a nahlédli do domu jedním z oken uviděli, že v pokoji na zemi sedí žena. Ta naštěstí se strážníky začala přes okno komunikovat, načež strážníci pomocí náhradního klíče vstoupili do domu a poskytli ženě pomoc, neboť sama nemohla vstát. Poté kontaktovali jejího syna, který se o svou mamku postaral a zajistil jí další potřebnou péči.

Dne 14.9. 2021 přijali strážníci obecní policie písemné oznámení od občana, který objevil u řeky Ostravice místo plné odpadků. Jedna naše občanka si totiž v Kunčičkách u Bašky spletla přírodu se skládkou a odpad vyvezla přímo k řece. Strážníci poté na základě informací vypátrali tuto dvaapadesátiletou ženu, která se k přestupkovému jednání doznala, načež jí byla udělena pokuta podle zákona o odpadech.